Sosiaali- ja terveysministeriö on rahoittanut viidelle erityisvastuussa olevalle sairaanhoitopiirille tehoambulanssit potilaiden siirtokuljetuksia varten. Yhteneväisesti varustellut ambulanssit helpottavat vaativaa hoitoa tarvitsevien potilaiden siirtoa eri alueiden välillä.  

Aikaisemmin Suomessa ei ole ollut yhtenäistä kalustoa erityisen vaativaa hoitoa tarvitsevien potilaiden sairaaloiden välisiä siirtokuljetuksia varten, vaan ambulanssien varustelu on vaihdellut.

Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamat viisi uutta, yhdenmukaisesti varusteltua tehoambulanssia luovutettiin viikko takaperin Iisalmessa Profilen tehtaalla HUSin, Pohjois-Savon, Pohjois-Pohjanmaan, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien käyttöön.

Mikä teholanssi?

Tehoambulanssi tuo uutta kyvykkyyttä vaativiin potilassiirtoihin, normaaliolojen poikkeustilanteisiin sekä poikkeusolojen tarpeisiin. Vaativasta potilassiirrosta on kyse esimerkiksi silloin kun tehohoitopotilasta siirretään sairaalasta toiseen. Siirtomatkat ovat usein pitkiä. Toisinaan sairaalasta lähtee hoitaja tai lääkäri ensihoitajien tueksi saattamaan potilasta ja varmistamaan vaativan hoidon jatkuminen myös matkan aikana.

–Uudessa tehoambulanssissa sekä potilasturvallisuus että henkilöstön työturvallisuus paranevat nykytilanteeseen nähden, korostaa ensihoidon ylilääkäri Sanna Hoppu Taysista.