Voiko kuntosalilla käymisellä vähentää elimistöä vaurioittavia tulehduksia? Nyt se on tutkittu. Voi.

Stressi, univaje, liikunnan puute ja muut haittatekijät voivat aiheuttaa kehoon matala-asteisen tulehdustilan, joka vaurioittaa elimistöä. Mikä pahinta, se voi altistaa myös sydän- ja verisuonitaudeille sekä muille sairauksille. Liikunnan on todettu lieventävän tulehdusta useiden tekijöiden kautta, mutta etenkin voimaharjoittelun vaikutuksia matala-asteiseen tulehdukseen ja sen merkkiaineisiin tunnetaan heikosti.

-Siksi tutkin voimaharjoittelun ja yhdistetyn voima- ja kestävyysharjoittelun vaikutuksia tulehduksen merkkiaineisiin, toteaa tohtorinväitöstä Jyväskylän yliopistossa tekevä liikuntatieteiden maisteri Johanna Ihalainen.

Ihalaisen tutkimuksen tulokset osoittivat, että kova voimaharjoitus saa aikaan välittömän eli akuutin vasteen useissa tulehduksen merkkiaineissa. Yksi voimaharjoitus nostaa aluksi tulehduksen merkkiaineiden määrää, jota seuraa sitten pidempikestoinen merkkiaineiden lasku.

-Vasteen voimakkuuteen vaikuttivat lihassupistusten määrä ja kuormituksen aineenvaihdunnallinen rasitus. Mitä enemmän lihassupistuksia ja kuormitusta oli, sitä suuremmaksi merkkiaineiden määrä kasvoi, Ihalainen kertoo.

Aiemmalla voimaharjoittelutaustalla oli vaikutusta yhden harjoituksen aikaansaamiin akuutteihin vasteisiin.

Vatsan alueelle kertyneen rasvan on osoitettu olevan kaikkein haitallisinta terveyden kannalta.

-Kun voimaharjoittelu aloitettiin ilman harjoittelutaustaa, nähtiin jo neljän viikon harjoittelun jälkeen positiivisia muutoksia vatsan alueen rasvan määrässä, Ihalainen sanoo.

Positiiviset muutokset havaittiin, vaikka tutkittavien paino ei muuttunut. Harjoittelun tuottamat hyödyt ovatkin suurimmillaan harjoittelun alkuvaiheessa. Voimaharjoittelun jatkuessa parhaat vasteet vatsan alueen rasvamassan vähentämiseksi saatiin suuremmilla toistomäärillä ja aineenvaihdunnallisesti kuormittavammalla harjoittelulla.

Johanna Ihalaisen mukaan on huomioitava, että pitkällä aikavälillä voimaharjoittelu ja yhdistetty voima- ja kestävyysharjoittelu saavat aikaan positiivisia vasteita tulehduksen merkkiaineissa.

-Osa muutoksista on yhteydessä muutoksiin rasvakudoksen määrässä, osaa selittävät muut tekijät, kuten harjoituksen aiheuttamien positiivisten vaikutuksien kasaantuminen, Ihalainen kuvailee.