Syövänhoito yksilöllistyy, Docrates Syöpäsairaalan ylilääkäri Tom Wiklund sanoo.

Tulevaisuudessa syövänhoito muuttuu yhä yksilöllisemmäksi ja perustuu entistä tarkempaan diagnostiikkaan. Tämä tarkoittaa syöpätyypin tarkempaa karakterisointia, levinneisyyden täsmällisempää tuntemista sekä hoitotehon seurannan tarkentumista.

Seuraavan kymmenen vuoden kuluessa geenitestauksesta ja -profiloinnista tulee arkipäivää niin varhaisdiagnostiikassa, lääkehoitojen valinnassa kuin hoidon vaikutusten seurannassa. Myös eri kasvaintyyppejä tullaan hoitamaan perinteisten solunsalpaajien lisäksi immunologisilla- ja täsmälääkkeillä sekä niiden yhdistelmillä. Täsmällisempien ja monipuolistuvien hoitoratkaisujen kautta potilas voidaan täten huomioida kokonaisvaltaisemmin ja yksilöllisemmin.

-Yksilöllisyys on avainsana. Kymmenen vuoden kuluessa nykyistä suurempi osa parantumatonta syöpää sairastavista voidaan joko parantaa pysyvästi tai pitää krooninen syöpä kurissa ja vähäoireisena, Docrates Syöpäsairaalan ylilääkäri Tom Wiklund lupaa.

Syövänhoito on viimeisen vuosikymmenen aikana kehittynyt valtavasti muun muassa uusien kuvantamisen menetelmien sekä syöpäkasvaimesta tai verestä tehtävien geeni- ja perimätietoa hyödyntävien testien avulla. Myös sädehoito on kehittynyt yhä enemmän täsmähoidon suuntaan. (Juttu jatkuu…)

ILMOITUS
Uutta! Mielipiteesi on tärkeä. Ryhdy vastaamaan yritysgallupeihin, kerro mielipiteesi ja tienaa palkintoja!

Muun muassa eturauhassyövän hoidossa yleistyy nopeasti eturauhasen sisäinen sädehoito, joka nopeuttaa merkittävästi hoitoprosessia. Kun sädehoito kohdennetaan millintarkasti oikealle alueelle, voidaan säteilymäärää kasvattaa, mikä puolestaan parantaa hoitotuloksia ja minimoi haittavaikutukset. Docrates Syöpäsairaalassa kyseisiä HDR-brakyhoitoja on tehty jo sadoittain.

Kymmenen vuoden ajan toiminut Docrates Syöpäsairaala on aloittanut ensimmäisenä Suomessa myös radioaktiivisen Lutetium-177-PSMA-hoidon levinneeseen eturauhassyöpään, Color-geeniriskitestaukset, PSMA-PET-merkkiainekuvaukset sekä RapidArc-sädehoidot. Uudet hoitomuodot sekä Suomen maine johtavana maana syövänhoidossa ovat tuoneet syöpäsairaalalle potilaita myös ulkomailta.

Jos juttu oli hyvä, jaa se alla olevasta valikosta vaikkapa Facebookissa.