Suomessa käytössä olevien koronarokotteiden suojateho vakavaa koronatautia vastaan on säilynyt yli 70-vuotiailla kahden rokoteannoksen jälkeen hyvänä ja kolmannen annoksen jälkeen erinomaisena.

Asia käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemästä rekisteritutkimuksesta, jossa koronarokotteiden suojatehoa tutkittiin sairaala- ja tehohoitoa vaativaa koronatautia vastaan. Tutkimuksessa otettiin huomioon iän, lääketieteellisten riskiryhmien sekä omikronvariantin leviämisen vaikutus suojatehoon. 

Suojateho sairaalahoitoista koronatautia vastaan kahden rokoteannoksen jälkeen oli alkuun 90 prosenttia. Suojateho laski toisen rokotuksen jälkeen, mutta säilyi kuitenkin hyvänä 3–6 kuukautta toisesta annoksesta. Kolmannen rokoteannoksen jälkeen suojateho nousi yli 95 prosenttiin ja pysyi erinomaisena 2–3 kuukauden seuranta-aikana. 

-Tutkimuksessa omikronvariantilla nähtiin olevan vain pieni vaikutus rokotteiden suojatehon laskuun, mutta suoja omikronin aiheuttamaa vakavaa tautia vastaan oli kolmannen rokoteannoksen jälkeen edelleen erinomainen, 90–95 prosentin luokkaa. Tutkimuksen perusteella ei siis ole vielä huolta suojatehon hiipumisesta vaikeaa koronatautia vastaan, mutta pidemmän aikavälin seurantaa tarvitaan, kertoo THL:n asiantuntijalääkäri Eero Poukka. 

Tutkimuksessa havaittiin myös, että rokotesuoja vakavaa tautia vastaan oli hieman alhaisempi lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvilla sekä yli 80-vuotiailla. 

-Rokotteiden suojatehoa seurataan tiiviisti rekisteripohjaisella analyysillä, jotta rokotusstrategiaa pystytään kehittämään tutkimustietoon perustuen. Jatkossa pyrimme arvioimaan rokotteiden vaikutusta koronataudista aiheutuneisiin kuolemantapauksiin, kertoo THL:n tilastotieteilijä Ulrike Baum.