Venäjän hyökkäys Ukrainaan herättää monissa ahdistusta ja pelkoa. Samalla monen henkisiä voimavaroja on jo koetellut pitkään jatkunut koronapandemia. 

Erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten psyykkinen oireilu on korona-aikana lisääntynyt. Tämä käy ilmi tuoreimmista THL:n FinSote-tutkimuksen, Kouluterveyskyselyn sekä korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksen tuloksista. 

Valtioneuvoston kanslian Kansalaispulssi-kyselyn perusteella suomalaisten usko tulevaisuuteen on keskellä pandemiaakin pysynyt vahvana. Erityisesti nuorilla stressi on kuitenkin lisääntynyt. 

-Etenkin moni nuori kohtaa Ukrainan kriisiin liittyvän tilanteen jo valmiiksi kuormittuneena. Tämä on tärkeää ottaa huomioon, kun kunnat ja hyvinvointialueet kehittävät ja resursoivat mielenterveyspalveluita. Nuorten mielenterveyden tukeminen nyt ja tulevina vuosina on oleellisen tärkeää, sanoo THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta.

THL:n vinkit henkiseen kriisitilanteeseen

Vaikka Suomeen ei kohdistukaan Ukrainan kriisissä suoraa sotilaallista uhkaa, saattavat tapahtumat ja niistä uutisointi järkyttää, ahdistaa ja pelottaa. THL on koonnut verkkosivulleen apua henkisen kriisinkestävyyden vahvistamiseen sekä huolen ja epävarmuuden sietämiseen. 

Jokainen voi vahvistaa jokapäiväistä jaksamistaan. Se onnistuu arkisilla rutiineilla.

Terveellinen ruoka, riittävä uni ja liikunta sekä muiden läheisyys auttavat vähentämään ahdistusta.

Niin ikään taukojen pitäminen, rentoutuminen ja luonnossa liikkuminen edistävät mielen hyvinvointia.  

Myös monilla muilla toimijoilla on verkossa materiaaleja kriisin aiheuttamien tunteiden käsittelyyn. Esimerkiksi Suomen Punainen Risti (SPR) ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) ovat julkaisseet myös käytännöllisiä vinkkejä, miten lasta tai nuorta voi tukea tilanteessa. Opetushallitus on laatinut puolestaan ohjeita kriisin käsittelyyn varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. 

THL tekee tiivistä yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa

THL on osaltaan varautunut Ukrainan kriisin heijastusvaikutuksiin Suomessa ja seuraa kriisin vaikutuksia väestön terveyteen ja hyvinvointiin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. 

THL tekee Ukrainan tilanteeseen liittyen tiivistä yhteistyötä erityisesti sosiaali- ja terveysministeriön, sisäministeriön, maahanmuuttoviraston (Migri) ja Valtioneuvoston kanslian kanssa. 

THL tukee Migriä tilapäistä suojelua hakeneiden tai turvapaikkaprosessin aloittaneiden sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä ja vastaa myös rokotteiden riittävyydestä. 

Muita tärkeitä kumppaneita ovat Huoltovarmuuskeskus, SPR, Puolustusvoimat ja kunnat.