Suomalaiset suhtautuvat myönteisesti elinluovutukseen. Kuitenkin vain joka neljäs on allekirjoittanut elinluovutuskortin ja puolet kertonut tahtonsa läheisilleen. Tämä selviää Munuais- ja maksaliiton TNS Gallupilla teettämässä uudessa tutkimuksessa.

Elinluovutuskortti on edelleen paras tapa varmistaa oman tahtonsa toteutuminen.

Elinluovutuskortin tuntee valtaosa suomalaisista eli 92 prosenttia. Vain joka neljäs on allekirjoittanut kortin. Huonoiten kortin tuntevat alle 25-vuotiaat.

-Elinluovutuskortti on edelleen paras tapa ilmaista oma elinluovutustahto. Kukkarosta löytyvä kortti helpottaa myös omaisia, jos heiltä kysytään läheisen mielipidettä, sanoo Munuais- ja maksaliiton toiminnanjohtaja Sari Högström.

Jokainen on lain mukaan elinluovuttaja, jos ei ole sitä eläessään vastustanut. Mahdollisen luovuttajan mielipide selvitetään elinluovutuskortista, tai jos sitä ei ole, keskustelemalla hänen omaistensa kanssa. Omaiset eivät voi kieltää elinluovutusta omaan tahtoonsa vedoten.