Suomessa on meneillään kampanja perheystävällisen työkulttuurin vahvistamiseksi.

Hyvä työpaikkakulttuuri ja sen korostaminen on kova trendi maailmalla. Nykyisin työn ja muun elämän tasapaino on merkittävä kriteeri arvioitaessa sitä, mikä on hyvä työpaikka. Suomalaisessa työpaikkakulttuurissa perheystävällisyyden korostaminen on vielä harvinaista. Asiantuntijoiden mukaan meilläkin olisi syytä keskittyä enemmän henkilöstön hyvinvointiin ja sitouttamiseen, mikäli suomalaiset yritykset haluavat pärjätä yhä kovenevassa globaalissa kilpailussa. Perheystävällisyys tuo huomattavia hyötyjä ja kilpailuetua työnantajalle, osoittaa Oxford Researchin tuore raportti tanskalaisesta työelämästä.

-Suomessa hyvät palvelut ja toimiva työlainsäädäntö mahdollistavat perheen ja työn yhteensovittamisen, toteaa Väestöliiton toimitusjohtaja Eija Koivuranta.

-Vanhemmilla on oikeus perhevapaisiin, lapsen päivähoitopaikkaan ja nyt myös kotipalveluun. Tämä on tärkeää ymmärtää työpaikoilla, myös asennetasolla, Koivuranta painottaa.

Suomalaiset vanhemmat ovat jo vuosikymmenen ajan toivoneet pikemmin joustavampia työaikoja kuin enemmän palkkaa, kertoo Väestöliiton perhebarometri. Lapset toivovat enemmän perheen yhteistä aikaa.

-Suomen työelämä on perinteisesti ollut hyvin on-off-tyyppistä. Joko olemme sataprosenttisesti töissä tai jättäydymme työelämästä kokonaan pois joksikin aikaa, kuvaa hankepäällikkö Lassi Köppä Väestöliitosta.

-Nyt on edelläkävijäyritysten hetki houkutella ja sitouttaa parhaat ja samalla kaikkein tuottavimmat työntekijät. Perheystävällinen työpaikka on houkutteleva työnantaja. Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiva työyhteisö ottaa huomioon jokaisen työntekijän yksilöllisen elämäntilanteen ja ymmärtää, ettei äitiyttä ja isyyttä tarvitse piilotella ollakseen hyvä työntekijä.

Väestöliitto ja kumppanijärjestöt käynnistivät viime kuussa mittavan kampanjan perheystävällisemmän työelämän puolesta. Raha-automaattiyhdistys tukee kampanjaa.