Otsikko on luonnollisesti vahva kärjistys. Persoonallisuuden häiriön diagnoosin voi tehdä vain lääkäri. Mutta tutkijoiden mielestä tunnekylmyydestä voi hyvin saada osviittaa.

Yhdysvalloissa on tehty tutkimus, jossa henkilöitä altistettiin niin kutsutulle haukotuskokeelle. Ensin oli kartoitettu eri testein tutkittavien henkilöiden itsekeskeisyyden ja empatiakyvyn tasoa.

Sitten heille näytettiin videomateriaalia haukottelevista ihmisistä. Ne, joihin haukotus tarttui, korreloi hyvin heihin liitetyn empaattisuuden tason kanssa.

Tutkijat vetivät johtopäätöksen siitä, että tunnekylmyyttä ja empatiakyvyttömyyttä omaavan henkilön saattaa tunnistaa haukottelemalla hänen seurassaan. Jos haukotus ei tartu, henkilöllä voi olla vaikeuksia myötäelämisen kyvyissään. 

Miksi haukotus sitten tarttuu? Siksi että jäljittelemme tiedostamattamme muiden eleitä ja tunteita. Se on ihmisen empatiakyvykkyyteen kuuluva perusominaisuus.

Tutkimus julkaistiin sen tekemisen jälkeen Personality and individual differences -lehdessä. Baylorin yliopiston tutkijat kontaktoivat 135 tutkimushenkilöä, joten mistään tilastollisesti suuresta määrästä ei ollut kyse.

Tutkijat korostavat myös, ettei haukottelutesti ole mikään persoonallisuushäiriön diagnosointiväline – yhteys on toki mielenkiintoinen.