Turvakodit vastaanottivat viime vuonna yhteensä 5 354 asiakasta, joista lapsia oli vajaa puolet. Turvakotien asiakasmäärä on kasvanut 75 prosenttia viidessä vuodessa, vuodesta 2015, jolloin turvakotilaki astui voimaan ja turvakotipalvelut muuttuivat valtion rahoittamiksi.

Keskeisin tekijä asiakasmäärän kasvussa on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan palvelun parantunut saavutettavuus.

”Asiakasmäärä kasvoi 2019 kuusi prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vuodesta 2015 lähtien asiakasmäärä on kasvanut joka vuosi. Kasvua selittää ainakin se, että palvelu on entistä useamman saatavilla, kun turvakotien verkostoa on laajennettu ja turvakotipaikkojen kokonaismäärä on siten noussut,” toteaa turvakotipalveluista vastaava THL:n kehittämispäällikkö Joonas Peltonen.

Turvakotijaksojen kestoissa on suuria eroja. Asiakkaat olivat turvakodissa viime vuonna keskimäärin 17 vuorokautta. Asumusvuorokausia kertyi koko turvakotiverkostossa yhteensä yli 92 000. 

”Jakson pituus määrittyy aina asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden perusteella. Asiakkaista hieman yli puolet oli turvakodissa ensimmäistä kertaa”, Peltonen kuvailee.

Väkivalta on harvoin uusi ilmiö asiakkaan elämässä

Turvakotitilastosta ilmenee, että suurin osa asiakkaista on kokenut väkivaltaa kauan.

”Vuosittain muutama sata asiakasta ilmoittaa väkivallan olleen läsnä elämässä alle kuukauden ennen turvakotiin hakeutumista. Viime vuonna asiakkaista noin 700 ilmoitti väkivallan kestäneen peräti yli viisi vuotta”, Peltonen kertoo.

Valtaosa turvakotien aikuisista asiakkaista on naisia. Miehiä turvakodeissa oli viime vuonna asiakkaina yhteensä 260. Iältään aikuiset olivat yleisimmin 25-44-vuotiaita. Lapset sen sijaan olivat yleisimmin alle nelivuotiaita. 

Turvakotiverkostoa kasvatetaan yhä

Viime vuonna turvakotiverkostoon kuului kaikkiaan 28 turvakotia. Yksi uusi turvakoti on jo tänä vuonna avattu Keravalle.

”Vaikka turvakotien määrää on pystytty viime vuosina lisäämään huomattavasti, emme ole vielä siinä tilanteessa, että meillä olisi tarpeeseen nähden riittävästi helposti saavutettavia turvakoteja. Turvakotiverkoston kapasiteettia tullaan edelleen kasvattamaan”, Peltonen sanoo.

REIMAN OUTLET VERKOSSA, HUIMIA ALENNUKSIA