Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkija Sari Jokinen peräänkuuluttaa seniorien kaltoinkohtelun havaitsemista ja tunnistamista.

Joka neljäs yli 60-vuotias nainen tulee Suomessa vuosittain kaltoinkohdelluksi. Silti tästä ilmiöstä ei juurikaan puhuta, Jokinen toteaa.

Kaltoinkohtelu voi hänen mukaansa olla monenlaista – fyysistä tai henkistä väkivaltaa, seksuaalista tai taloudellista hyväksikäyttöä, oikeuksien rajoittamista, loukkaamista tai muuta alentavaa kohtelua.

Monesti ongelmia lisää se, että kaltoinkohtelija on läheinen. Siksi esimerkiksi aikamiespoikansa alistama äiti ei helposti lähde apua hakemaan. Joskus myös omaishoitaja saattaa syyllistyä kaltoinkohteluun.

Jokisen mielestä myös puuttumatta jättäminen, laiminlyönti, on kaltoinkohtelua.

Jos havaitsemme, että ikäihmistä kaltoinkohdellaan tai hän on vaarassa tulla kaltoinkohdelluksi, muiden tulee puuttua asiaan, tutkija Sari Jokinen toteaa kannanotossaan.

Ammattilaisilla on ilmoitusvelvollisuus, mutta tavallisten kansalaisten tulee kertoa heille omista havainnoistaan.