Useilla hyvinvointialueilla on vaikeuksia taata lastensuojeluasioiden käsittely lainmukaisten aikarajojen ja asiakasmäärien raameissa. 

Lastensuojelun järjestämisen indikaattorit ovat heikentyneet viime syksyyn verrattuna lähes kaikilla hyvinvointialueilla. Vain Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa ja Helsingissä lastensuojelun järjestämisen indikaattorit olivat täysin tai lähes täysin lain mukaiset.  On kuitenkin huomattava, että näillä mainituilla alueilla palveluiden järjestämisessä ei tapahtunut juurikaan muutosta vuodenvaihteessa.  

Monilla muilla alueilla palvelujen organisoiminen ja uusien toimintatapojen opettelu ovat edelleen kesken.

-Hyvinvointialueelle siirtyminen on saattanut johtaa työtehtävien pirstaloitumiseen. Tiimien rakenne on muuttunut, ja osalla työntekijöistä työtehtävien hoitaminen vaatii pitkiä työmatkoja, kuvaa kehittämispäällikkö Laura Yliruka Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta alueilta tullutta palautetta.

Palvelujen kehittämistä hyvinvointialueilla vaikeuttaa myös se, ettei virkoihin ole hakijoita. Päteviä sijaisia ei ole tarjolla sijaisuuksiin, ja henkilöstön tiheä vaihtuvuus kuormittaa tiimejä. 

-Henkilöstövaje vaikuttaa kasvukeskuksista haja-asutusalueille, Yliruka kertoo.

-Yhtenäinen viesti sekä johdolta että työntekijöiltä on, että työn mielekkyyttä ja pitovoimaa parantaa se, että palveluprosessit saadaan asiakkaiden kannalta toimivimmiksi. Asiakkaiden kokemukset halutaan näkyviin ja pohjaksi kehittämiselle. Alueilta kuuluu myös lupaavia viestejä. Työprosesseja kehitetään ja työssäjaksamista parannetaan, Yliruka summaa.

THL:n asiantuntijat huomauttavat, että hyvinvointialueiden onnistumista on vielä liian aikaista arvioida.

-Ensimmäiset luvut eivät ehkä ole toivotun kaltaisia, mutta on kuitenkin epärealistista olettaa, että hyvinvointialueiden potentiaali olisi toteutunut heti ensimmäisen kolmen kuukauden aikana, toteaa erityisasiantuntija Martta Forsell. 

-Vuodenvaihteen muutokset ovat näkyneet talvella lisätöinä ja hidasteina. Yhteisiä, tehokkaampia käytäntöjä vasta harjoitellaan, Forsell kuvaa aluilta kuultua palautetta. 

Vuodenvaihteen jälkeen esimerkiksi alueiden tilastointikäytännöissä on monenlaisia epävarmuustekijöitä, kun osa tietojärjestelmistä on vaihtunut.

-Uusilla hyvinvointialueilla on vielä opettelua siinä, miten moninaisista järjestelmistä saadaan haettua oikeelliset tiedot. Osa tiedoista on alueiden itsensäkin mielestä virheellisiä, mutta alueilla ei vielä ole mahdollisuutta antaa luetettavampia tietoja, Forsell kertoo.