Tutkijoiden uudesta, kansainvälisestä kartoituksesta selviää, että tutkimustietoa nano- ja mikromuovien terveysvaikutuksista raskauden aikana, vastasyntyneillä ja lapsuuden aikana ei ole riittävästi.

Huolestunut tutkijaryhmä laati suuntaviivoja tutkimukselle, päättäjille ja teollisuudelle kiinnittää huomiota nano- ja mikromuovien aiheuttamiin riskeihin erityisesti raskauden aikana ja varhaislapsuudessa. Lisäksi vanhemmille suositellaan muovien käytön vähentämistä.

Katsausartikkelissa todetaan, että muoveihin liittyviä kemikaaleja on tutkittu aiemmin, mutta muovipartikkeleita ei. Toksikologista tutkimusta muovien vaikutuksista ei myöskään ole erityisesti suunnattu nuorimmille ikäryhmille, vaikka heidän immunologiset puolustusmekanisminsa eivät ole vielä kehittyneet ja kasvun ja kehityksen vaiheet tekevät heistä hyvin haavoittuvaisia.

Muovi hajoaa mikromuoviksi, jonka koko on yleensä alle 5 mm, ja nanomuoviksi alle 0,001 mm kokoon. Mikro- ja nanomuovit ovat niin pieniä, että voivat kulkeutua keuhkoihin ja istukkaan mukanaan myös terveydelle haitallisia kemikaaleja. Katsausartikkelissa tarkasteltiin muovien kulkeutumista hengityksen, istukan, ruuansulatuskanavan, imetyksen sekä ihon kautta. Erityisesti tarkasteltiin äidinmaidonkorvikkeiden käyttöä, tuttipulloja ja muovipakkauksia sekä miten niistä voi kulkeutua muoveja joko sikiöön raskauden aikana, vastasyntyneeseen tai lapseen. Lisäksi tarkasteltiin, millaisia säädöksiä tai rajoituksia on muovien käytölle näissä ikäryhmissä. Aiheista löydettiin kirjallisuuskatsauksessa 37 tutkimusjulkaisua, mikä on hyvin vähän.

Tietoa ei ole miten mikromuovia kulkeutuu lapsiin – varovaisuus ja suositukset tarpeen

Tällä hetkellä ei ole tutkimustietoa siitä, kuinka paljon lapsiin kulkeutuu mikromuovia, eikä asiasta ole juurikaan tutkimusta. Useissa tutkimuksissa kuitenkin arvioidaan, että lapsiin kulkeutuu mikromuovia jo sikiövaiheessa, mikä huolestuttaa tutkijoita. Tutkimusta ei myöskään ole siitä, kuinka mikro- ja nanomuovi kulkeutuu koulussa tai esimerkiksi lasten leikkiessä lattialla, jolloin mikromuovi kulkeutuu pölyn mukana tai vaippojen materiaaleista. Tutkimusten puutteen taustalla ovat muun muassa nykyteknologian vaikeudet erityisen pienten partikkelien tutkimuksessa.

Istukasta löytyneet mikromuovit ovat tutkijoita todella huolestuttava löydös.

-Lähitulevaisuudessa on kiireesti tutkittava raskaudenaikaisen nano- ja mikromuovialtistumisen vaikutuksia sikiön ja lapsen kehitykselle sekä tuttipulloista ja pakkauksista peräisin olevien muovien kulkeutumista elimistössä ja niiden vaikutuksia lapsiin”, sanoo tutkijaryhmän jäsen, professori Arja Rautio Oulun yliopistosta.

-Samoin vanhempien ja viranomaisten tietoisuuden lisääminen muoveista sekä niiden käytön vähentäminen on tärkeää, sillä pitkäaikaisia mikromuovien vaikutuksia lapsiin ei vielä tunneta.

Monitieteiselle, kansainväliselle tutkijaryhmälle edellä mainittu muovitutkimus on tärkeä tutkimuskohde, ja myös asia, joka vaatii yhteiskunnallista viestintää, huomiota ja globaaleja toimia. Tutkijoiden mukaan kehitykselle haitallisten kemikaalien käyttöä tulee rajoittaa tai kieltää niin, ettei altistusta tapahdu.

Tutkijoiden huolenaiheet päättäjille, yrityksille ja perheille:

Vanhemmat

– Huolehdi, että lasten ruoka on mahdollisimman vähän kontaktissa muoviin.
– Siivoa pölyt usein, sillä pölyssä voi olla mikromuovia.
– Valitse henkilökohtaisia hygieniatuotteita, joissa on vähemmän muovia.
– Remontoitko? Valitse rakennusmateriaaleja, joissa ei ole PVC:tä tai muita muoveja.

Päätöksentekijät, viranomaiset ja teollisuus

– YK:n lasten oikeuksiin on kirjattu oikeus nauttia parhaasta mahdollisesta terveydentilasta, ja kestävän kehityksen periaatteisiin kuuluu pyrkimys vähentää terveydelle haitallisia aineita ympäristössä.
– Koska nano- ja mikromuovien aiheuttamista riskeistä lapsille on vähän tietoa, on noudatettava varovaisuusperiaatteita ja tuettava aiheen seurantaa ja tutkimusta.
– Sekä valtakunnallisilla että paikallisilla toimijoilla on suuria toimintamahdollisuuksia muoville altistumisen vähentämiseksi.
– Säännöt, jotka koskevat erilaisia muoveja, kuten leluja ja tuttipulloja tai muovijätteen käsittelyä, vaihtelevat paikallisesti ja kansainvälisesti.
– Teollisuuden ja yritysten, jotka tuottavat lapsille ja naisille suunnattuja muovituotteita, tulee vastuullisesti tutkia kuinka paljon tuotteet tuottavat nano- ja mikromuovia ja huolehtia, että niitä irtoaa tai liukenee mahdollisimman vähän.

Katsausartikkeli julkaistiin korkealuokkaisessa Environmental Health Perspectives -julkaisussa 26.1.2022.