ADHD:ta eli aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriötä esiintyy noin kuudella prosentilla maailman lapsista.

Oireyhtymän oirekartoitusta on aiemmin tehty lapsen, tämän vanhempien ja opettajan kanssa juttelemalla. Apuna on ollut myös CPT-testi, jossa tutkittavan pitää reagoida painalluksella kaikkiin ruudulle ilmestyviin kirjaimiin X-kirjainta lukuun ottamatta.

Nyt tutkijat muun muassa Helsingin yliopistosta selvittivät asiaa arkielämän tilanteita simuloivaa EPELI-virtuaalipeliä käyttäen. Lapsiosallistujien piti virtuaalilaseja ja liikeohjainta käyttäen suorittaa kotia esittävässä virtuaaliympäristössä joukko arkipäivän tehtäviä annettujen ohjeiden mukaan.

Tutkimus osoitti, että ADHD-diagnoosin saaneet lapset tekivät tehtävissä selvästi enemmän virheitä ja ylimääräisiä toimintoja. Peli on jo nyt tarkkuudeltaan vertailukelpoinen CPT-menetelmän kanssa, vaikka sen kehitys on vasta alussa, asiantuntijaryhmä toteaa.

EPELI-pelin avulla voi jatkossa olla mahdollista tarkentaa objektiivisemmin lapsen oirekuvaa ja arkielämän toimintakykyä jo ennen lääkärin vastaanotolle tuloa.

Tulevaisuudessa EPELIä olisi tarkoitus kehittää niin, että sitä voitaisiin käyttää myös ADHD:n seurannassa ja hoidossa.