Tuhannet ihmiset altistuvat viranomaisten määrittämille radonin enimmäispitoisuuksille. Korkeita radonpitoisuuksia on havaittu talvikauden radonmittauksissa kouluissa, päiväkodeissa, julkisissa tiloissa sekä työpaikoilla.

Korkeita radonpitoisuuksia on löytynyt myös rakennuksista, jotka sijaitsevat aiemmin riskittömiksi alueiksi luokitelluissa kohteissa. Asiasta kertoo filosofian lisensiaatti Martti Romu Suomen radonhallinnasta. Hän kummeksuu julkisesti viranomaisvalvonnan puutteellista toimintaa terveyden kannalta merkityksellisessä asiassa, varsinkin kun mittauksiin velvoittava laki on ollut voimassa jo liki 20 vuotta.

Lakisääteisistä radonmittauksista on suoritettu vasta noin 25 prosenttia. Radonasiantuntija Jarkko Ruokosen mukaan radonongelma ollut tiedossamme jo vuosia. Valvontaviranomaisten suuri työkuorma ja suunnitelmallisuuden puute on hänen mielestään syy nykytilanteeseen. Tilanteeseen tarvitaan nyt todellinen ryhtiliike, jonka tulee lähteä Ruokosen mukaan Säteilyturvakeskukselta. Säteilyturvakeskus toimii Sosiaali- ja terveysministeriön valtuuttamana tahona radonvalvonnassa.

Hajuton, mauton ja väritön radonkaasu muodostaa uhan terveydelle. Satojen ihmisten arvioidaan saavan maassamme vuosittain keuhkosyövän radonille altistumisesta. Haitallista altistusta syntyy kaikkialla, jossa radonpitoisuudet ovat yli raja-arvojen. EU edellyttää jäsenvaltioiltaan kansallista toimintasuunnitelmaa radonin aiheuttamien haittojen vähentämiseksi. Tämän tulee olla kansallisessa lainsäädännössä helmikuussa 2018.