Kun 3 000:lta kansalaiselta kysyttiin suhtautumista valinnanvapausmalliin, jossa he voivat valita terveyspalveluiden tuottajan yksityisten ja julkisten palveluntuottajien joukosta, 65 prosenttia suhtautui siihen myönteisesti tai erittäin myönteisesti.

Vain 10 prosenttia vastanneista suhtautui asiaan kielteisesti.

Hallitus esittää sote-uudistuksen valmistelun yhteydessä kansalaisten valinnanmahdollisuuksien lisäämistä. Valinnanmahdollisuus olisi silloin pääsääntö peruspalveluissa ja soveltuvin osin käytössä erikoistason palveluissa. Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen, jossa kysyttiin yli 3 000 kansalaisen mielipiteitä sote-uudistuksesta ja terveyspalveluiden tulevaisuudesta.

-Tutkimus osoittaa, että miltei puoluekannasta riippumatta valtaosa kansalaisista haluaa vaikuttaa omaan hoitoonsa ja valita itse hoitopaikan. Suomalaisten myönteinen kanta valinnanvapauteen on vakaa: tulos ei ole juurikaan muuttunut kahden vuoden takaisesta vastaavasta kyselytutkimuksesta, tulkitsee Terveyspalvelualan Liiton toimitusjohtaja Hanna-Kaisa Järvi tuoreen kansalaistutkimuksen tuloksista.

Puolet kyselyyn vastanneista kansalaisista ei todennäköisesti vaihtaisi nykyistä hoitopaikkaansa valinnanvapauden tullessa voimaan. Jos vastaaja kuitenkin päätyisi vaihtamaan nykyisen hoitopaikkansa, 80 prosenttia valitsisi todennäköisimmin yksityisen lääkäriaseman. Joka viides vaihtaisi toiseen kunnalliseen terveyskeskukseen.

-Tulokset kertovat siitä, että valinnanvapaudelle on selvä tilaus. Harvemmin ihmiset kuitenkaan vaihtavat mitään hyväksi toteamaansa palvelupaikkaa, vaikka siihen mahdollisuus olisikin. Valinnanvapauden vipuvoima on siinä, että asiakas voi halutessaan tehdä vaihdon. Tämä kannustaa tuottajia kiinnittämään huomiota palveluiden laatuun ja saatavuuteen, sanoo Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.