Suurin osa 90 vuotta täyttäneistä tamperelaisista, peräti 70 prosenttia, asuu omassa kodissaan ja elää omanlaistaan elämää.

Näin kertoo Tervaskannot 90+ -tutkimuksen tuorein kysely. Tutkimuksessa tarkastellaan 90 vuotta täyttäneiden tamperelaisten elämäntilannetta, terveyttä ja toimintakykyä sekä muun muassa avun tarvetta.

Tänä vuonna postikysely lähetettiin kymmenennen kerran kaikille ikäryhmään kuuluville sekä kotona että pitkäaikaishoidossa asuville noin 2 700 henkilölle.

Vuonna 1995 alkanutta tutkimusta toteuttaa Tampereen yliopisto.

90-vuotiaat ovat monimuotoinen joukko ihmisiä, joista yli 70 prosenttia on naisia, koska naiset elävät keskimäärin pidempään kuin miehet. Elinajanodotteen kehitys on ollut hieman nopeampaa miehillä kuin naisilla, ja miesten osuus hyvin vanhojen joukossa on kasvanut lähes kymmenen prosenttiyksikköä vuodesta 2001.

Tutkimusaineiston keräämisen aikaan koronapandemia aiheutti vanhoissa ihmisissä huolta terveydestä ja Ukrainan sodan alkaminen herätti heissä muistoja menneisyydestä.

— Vallitsevasta tilanteesta huolimatta 83 prosenttia kertoi olevansa elämäänsä jokseenkin tyytyväinen ja 78 prosenttia koki yksinäisyyttä vain harvoin. Aikaisempien tutkimustulostemme mukaisesti lapset ja lasten perhe sekä puoliso ovat tärkein apu jokapäiväisessä elämässä, kertoo Tervaskannot 90+ -tutkimuksen vastuullinen tutkija Linda Enroth.

Koronapandemian aikana oli voimassa rajoituksia, joiden pelättiin vaikuttavan negatiivisesti erityisesti ikääntyneiden terveyteen ja toimintakykyyn.

— Vaikuttaa siltä, että suuria muutoksia sairastavuudessa ja itsenäisessä pärjäämisessä ei kuitenkaan ole tapahtunut, kun tuloksia verrataan aikaisempien vuosien lukuihin, Enroth toteaa.

Diabeteksen esiintyvyys on hieman kasvanut (19 %) mutta esimerkiksi sydänsairauksien esiintyvyys on pysynyt tasaisena vuosien saatossa (52 %).

Suuri osa 90-vuotiaista elää toimintakykyistä elämää ja tulee toimeen pienen avun turvin. Hyvin vanhojen ihmisten lukumärän kasvaessa kasvaa kuitenkin myös heidän joukkonsa, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa muistisairauden tai muun toiminnallisen rajoitteen vuoksi.