Suurin osa viidesluokkalaisten lasten perheistä voi hyvin. Osalla perheistä ei kuitenkaan ole riittävästi yhteistä aikaa. Vanhemmat kokevat huolta erityisesti lapsen sosiaalisen median käytöstä ja pelaamisesta, kiusatuksi joutumisesta ja koulussa pärjäämisestä.

Viidesluokkalaisten lasten vanhemmilta kysyttiin näkemyksiä perheiden hyvinvoinnista, avun saamisesta ja palveluista. Tutkimuksen on toteuttanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Hankkeeseen osallistui myös Opetushallitus, sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kyselyssä selvisi, että vanhemmilla oli monenlaisia sekä lapseen että vanhemmuuteen liittyviä huolenaiheita, joihin vanhemmat toivoivat saavansa tukea. Huoliin ei aina saatu tukea riittävästi.

Arki toimii

Valtaosa vanhemmista koki pärjäävänsä vanhempana hyvin arjen keskellä, mutta he kokivat  huolta omasta jaksamisestaan, maltin menettämisestä ristiriitatilanteissa lapsen kanssa, vanhemmuuden taitojen riittävyydestä ja perheen taloudellisesta tilanteesta.

Omaan  vanhemmuuteen tai perheeseen liittyviin huolenaiheisiin vanhemmat olivat saaneet vähemmän apua ja tukea kuin lapseen liittyviin huoliin. Eniten saatiin tukea perheen lähipiiristä. Yhteistyö opiskeluhuollossa toimivien ammattilaisten kanssa toimi pääosin hyvin erityisesti opettajan ja kouluterveydenhoitajan kanssa.

Vanhemmat kokivat huolta erityisesti lapsen netin käytöstä. Vanhempien arvion mukaan noin puolet lapsista käytti yli kaksi tuntia aikaa television katseluun, sosiaalisen median, tietokoneen ja kännykän viihdekäyttöön tai pelaamiseen koulupäivinä. Viikonloppuisin näin toimi valtaosa lapsista.

Vanhemmista suurin osa arvioi tietävänsä hyvin lapsen internetin käytöstä. Silti se oli vanhempien yleisin huolenaihe (41 prosentilla vanhemmista). Suurin osa vanhemmista tiesi hyvin, mitä viidesluokkalainen lapsi tekee vapaa-ajallaan ja keiden ystävien kanssa hän on.

Kiusaaminen askarruttaa

Vanhempien arvioiden mukaan noin viidennestä lapsista oli kiusattu koulussa tai koulumatkoilla vähintään joskus. Kiusaamisen kohteeksi oli joutunut useampi poika kuin tyttö. Noin kymmenen prosenttia vanhemmista oli sitä mieltä, että kiusaaminen ei ollut loppunut siihen puuttumisen jälkeen.

Tiedot kerättiin sähköisellä kyselyllä vuonna 2013 viidesluokkalaisten lasten vanhemmilta koko maasta. Kysely lähetettiin 315 kuntaan, joista jokaisesta otettiin mukaan tutkimukseen yksi perusopetuksen koulu ja yksi viides luokka. Vastauksia saatiin 255 kunnasta, ja kyselyyn vastasi 1 626 vanhempaa.