Runsaasti kasviksia ja kuitua sisältävä ruokavalio edistää suoliston mikrobiston monimuotoisuutta. Lajimäärältään monipuolista suoliston mikrobikantaa pidetään terveydelle edullisena. Lisäksi tiettyjen mikrobilajien on havaittu tuottavan terveyttä edistäviä lyhytketjuisia rasvahappoja.

”Lyhytketjuisten rasvahappojen on havaittu vähentävän insuliiniresistenssiä ja lihavuutta sekä pienentävän paksu- ja peräsuolisyövän riskiä. Terveellisesti syövillä tutkimukseen osallistuneilla oli suurempi määrä bakteereja, jotka kykenevät tuottamaan lyhytketjuisia rasvahappoja ravintokuidusta”, THL:n projektitutkija Kari Koponen toteaa.

Kunkin ruoka-aineryhmän terveellisyys on arvioitu suomalaisten ravitsemussuositusten pohjalta. Korkeimmat arviointipisteet sai ruokavalio, joka sisälsi runsaasti kasviksia, hedelmiä, marjoja, täysjyväviljaa ja öljyjä sekä vähemmän punaista lihaa.

Tulokset pysyivät muuttumattomina, kun tutkittavien ikä, sukupuoli, painoindeksi, tupakointi ja suoliston mikrobistoa mahdollisesti muuttavien lääkkeiden käyttö huomioitiin.

”Tutkimuksemme on yksi maailman suurimpia, joissa analysoidaan kokonaisruokavalion ja suoliston mikrobiekosysteemin yhteyksiä väestötasolla. Teimme yhteistyötä laajan kansainvälisen tutkijaryhmän kanssa”, tutkimusta johtanut professori Veikko Salomaa jatkaa. 

THL:n tutkijat analysoivat yhdessä tutkimuskumppaneiden kanssa sitä, millainen yhteys ruokavalion kokonaisterveellisyyttä mittaavalla pistemäärällä oli suoliston mikrobilajiston ja mikrobigeenien toiminnallisen aktiivisuuden kanssa. Pistemäärät perustuivat osallistujien terveellisten ruoka-aineryhmien kuukausittaiseen kulutukseen. 

Tutkimusaineisto perustuu vuonna 2002 kansallisessa FINRISKI-tutkimuksessa kerättyihin tietoihin osallistujien ruokavalioista ja tutkimuksen yhteydessä kerättyjen ulostenäytteiden mikrobiomianalyysin tuloksiin. Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 4 930 aikuista suomalaista.

Tutkimus on julkaistu arvostetussa The American Journal of Clinical Nutrition -julkaisusarjassa