Suomen Syöpärekisterin ja Harvardin yliopiston yhteistyössä tekemä tutkimus kertoo, että lapsena tai nuorena syövän sairastaneen lähisukulaisilla on maltillisesti kohonnut riski sairastua nuorempana syöpään. Sukulaisten suhteellinen riski sairastua alle 40-vuotiaana on kaksitoista prosenttia väestön riskiä suurempi.

– Riski vaihtelee sukulaisuuden mukaan: syövän nuorena sairastaneen henkilön lapsilla syöpäriski on hieman yli kaksinkertainen, sisaruksilla taas 17 prosenttia korkeampi, kertoo dosentti Laura Madanat-Harjuoja Suomen Syöpärekisteristä.

Väestölähtöinen tutkimus tehtiin neljäkymmentä vuotta kattavalla rekisteriaineistolla. Tutkimusaineisto koostui reilusta 9000:sta syöpäpotilaasta sekä heidän 58 000:sta ensimmäisen ja toisen asteen sukulaisestaan.

Syöpäriski oli suurin silmän verkkokalvon varhaissolusyövän sairastaneiden jälkeläisillä: yli 70-kertainen muuhun väestöön verrattuna. Alle 20-vuotiaana luusyöpään sairastuneiden lapsilla riski oli nelinkertainen.

Lymfoomaan sairastuneiden potilaiden sisarusten kohonnut syöpävaara oli 50 prosenttia suurempi kuin vastaavan ikäisellä väestöllä keskimäärin.

Tutkimus tehtiin yhdessä Harvardin yliopiston ja Dana Farberin syöpäsairaalan kanssa, jossa Madanat-Harjuoja tällä hetkellä työskentelee tutkijana. Seuraavaksi tutkijat aikovat paneutua mahdollisiin uusiin syöpäoireyhtymiin tarkemmin.

Apteekkituotteet nopeasti ja luotettavasti suomalaisesta verkkokaupasta – tästä kauppaan.