Uusi tutkimus vauvaperheistä: Nukkuminen ja talous huolena

0

Moni koki, että raskausaikaan ja synnytyksen jälkeiseen aikaan tarvittaisiin nykyistä enemmän tukea.

Vauvaperheiden arkea on tutkittu. Asialla on Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) -pilottitutkimus. Sen mukaan vauvaperheet ovat pääosin tyytyväisiä elämäänsä ja arkensa sujumiseen. Myös terveydenhoitajat arvioivat suurimman osan vauvaperheistä pärjäävän hyvin.

Osa pikkuvauvaperheistä kuitenkin kokee, että raskausaikana ja synnytyksen jälkeen tarvittaisiin saatua enemmän tukea. Tämä näkyi myös terveydenhoitajien arvioissa.

Pilottitutkimus toteutettiin kuuden maakunnan alueella ja siihen osallistui 657 perhettä. LTH-tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa 3–4 kuukauden ikäisten ja 4-vuotiaiden lasten ja heidän perheidensä terveydestä, hyvinvoinnista ja palvelujen käytöstä.

Nukkuminen ja talous huolettaa

Terveydenhoitajien arvioiden mukaan paljon tukea tarvitsevia vauvaperheitä oli melko vähän. Yleisimmin tukea tarvittiin vanhemman jaksamiseen, vauvan ravitsemukseen sekä vanhemman psyykkiseen hyvinvointiin.

Vanhemmat itse kertoivat kaipaavansa raskausaikana enemmän tukea synnytyspelkoon, synnytykseen valmistautumiseen ja parisuhteeseen. Vauvan syntymän jälkeen vanhemmat olisivat tarvinneet saatua useammin tukea vauvan nukkumiseen ja itkuisuuteen sekä omaan ja puolison jaksamiseen.

Synnyttäneistä vanhemmista 66 prosenttia ja toisista vanhemmista puolet ei omasta mielestään nukkunut riittävästi. Joka kymmenes vanhemmista ei pystynyt nukkumaan, vaikka siihen olisi ollut mahdollisuus.

Noin puolet perheistä arvioi taloudellisen tilanteensa kohtalaiseksi tai huonoksi. Seitsemän prosenttia perheistä oli saanut toimeentulotukea viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, ja vähän yli joka kymmenes pilottitutkimuksen perheistä oli pelännyt ruoan loppuvan.

-Lähes kaikki vanhemmat saivat tarvittaessa läheisiltään tukea ja apua – monessa perheessä apuna olivat vauvan isovanhemmat. Synnyttäneistä vanhemmista koki itsensä yksinäiseksi kuitenkin kahdeksan prosenttia, kertoo tutkimuspäällikkö Reija Klemetti Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta eli THL:stä.

Vanhemmat tyytyväisiä äitiysneuvolaan

Lastenneuvolan toimintaan vanhemmat olivat pääosin melko tyytyväisiä. Noin 60 prosenttia molemmista vanhemmista oli sitä mieltä, että vauvan neuvolakäynti oli sujunut asiakaslähtöisesti.

Vanhemmat olivat äitiysneuvolan toimintaan hieman tyytyväisempiä kuin lastenneuvolan toimintaan. Lähes kaikki vanhemmat olivat tyytyväisiä raskauden sekä vauvan terveyden ja kehityksen seurantaan. Yleisimmin vanhemmat kaipasivat sekä äitiys- että lastenneuvolassa enemmän tukea vanhemmuuteensa.

Reimalta vaatteet nyt alehinnoin – kurkista ja tilaa!

 

Jaa

Kommentoi