Suomessa tehdään vuosittain yli 20 000 tekonivelleikkausta ja väestön ikääntymisen ja työurien pitenemisen myötä leikkausten tarpeen on arvioitu kasvavan vuoteen 2060 mennessä jopa 40 prosentilla. Nyt Suomessa on siirrytty operaatioiden päiväkirurgiaan. Terveystalo kertoo aloittaneensa leikkaukset Helsingin tekonivelyksikössään. Se on Suomen ensimmäinen yksikkö alallaan.

Päiväkirurgisesti tehtyjen tekonivelleikkauksien etuja ovat potilaiden nopea leikkaushoito ja kuntoutuminen, jolloin hoitoa on mahdollista tarjota samoilla resursseilla yhä useammalle.

‒ Leikkaamme uusimmassa yksikössämme lähes 30 prosenttia potilaistamme päiväkirurgisesti eli niin, että potilas pääsee jo leikkauspäivänä kotiin. Tämä on sekä kansallisessa että kansainvälisessä vertailussa hyvä saavutus, sillä Yhdysvalloissa on vastaavissa moderneissa tekonivelyksiköissä päästy noin kymmeneen prosenttiin, Terveystalon ortopedian erikoisalajohtaja Teemu Paatela vertaa.

Paatela näkee päiväkirurgiassa useita hyötyjä niin potilaalle kuin koko terveydenhuollon järjestelmälle.

‒ Kun vuodeosastojen tarve pysyy pienenä, leikkauksia pystytään tekemään keskimääräistä enemmän. Tämä tarkoittaa, että päiväkirurgialla voimme tarjota hoitoa nykyisillä resursseilla entistä useammalle. Sillä on merkitystä erityisesti tulevaisuudessa, kun väestö ikääntyy, Teemu Paatela sanoo ja jatkaa:

– Tänä päivänä noin 60 prosenttia potilaistamme on työikäisiä eli alle 65-vuotiaita. Tulevaisuudessa tekonivelleikkaus onkin yksi keino pidentää työuria. Hoitamalla leikkaukset tiiviissä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa varmistamme, että työikäiset tekonivelpotilaat pystyvät palaamaan töihin mahdollisimman nopeasti.

Tekonivelleikkaus on tulevaisuudessa yhä yleisempi leikkaus: kyseisiä leikkauksia tehdään Suomessa vuosittain yli 20 000 kappaletta, ja leikkausmäärät ovat lisääntymässä. Ortopedian alan brittiläisessä tutkimusjulkaisussa on arvioitu leikkausmäärien kasvavan noin 40 prosentilla vuoteen 2060 mennessä.

Päiväkirurgiset yksiköt ovat terveydenhuollon ilmiö maailmalta

Päiväkirurgia vaatii koko hoitoprosessilta erittäin korkeaa laatua ja potilaiden hoidon tarkkaa seurantaa.

Päiväkirurgisten leikkausyksiköiden perustaminen on viime vuosina ollut ajankohtainen terveydenhuollon ilmiö myös maailmalla.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa on viime vuosina perustettu useita kokonaan uusia päiväkirurgisia tekonivelyksiköitä. Yhdysvaltalaistutkimusten mukaan päiväkirurgiassa paluu arkeen sujuu nopeammin ja infektioita on vähemmän kuin vuodeosastoilla. Lisäksi potilaat arvostavat mahdollisuutta kuntoutua omassa kodissaan.

Kaikille päiväkirurgia ei sovellu. Potilaalla ei esimerkiksi saa olla merkittäviä perussairauksia, kuten hoitoa vaativaa uniapneaa, sepelvaltiotautia tai diabetesta.