Presidentti on tänään vahvistanut lain Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kaupallisten rokotetutkimuspalvelujen yhtiöittämisestä.

Tavoitteena on vahvistaa THL:n riippumattomuutta rokotehankintoja koskevissa päätöksissä. Myös Tampereen korkeakoulusäätiön rokotetutkimuskeskuksen on tarkoitus liittyä osaksi uutta rokotetutkimusyhtiötä.

Erilliseen osakeyhtiöön siirtyvät rokotevalmistajien kanssa yhteistyössä toteutettavien THL:n kliinisten rokotetutkimusten rahoitus ja toiminnot sekä henkilöstö vanhoina työntekijöinä.

THL:n rokotetutkimuspalvelut kuuluvat tällä hetkellä kansanterveysratkaisut-osastoon. Siirrettävät palvelut eivät sisällä THL:n lakisääteisiä tehtäviä. Kansallista rokotusohjelmaa, rokotehankintoja ja rokotuksin ehkäistävien tautien seurantaa koskevat toiminnot jatkuvat THL:n terveysturvallisuusosastolla. Yhtiöön suunnitellaan siirtyvän enintään kymmenen henkilötyövuoden verran pysyvää henkilöstöä.  

Perustettava rokotetutkimusyhtiö on valtion erityistehtäväyhtiö, ja sen omistajaohjauksesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Yhtiön osakkaina olisivat Suomen valtio ja Tampereen korkeakoulusäätiö. 

Laki tulee voimaan 1.1.2021. Osakeyhtiön on tarkoitus aloittaa toimintansa alkuvuodesta 2021. 

-Rokotetutkimusyhtiön perustaminen on selkeä ratkaisu riippumattomuuden parantamiseksi. Näin THL:n pitkä ja ansiokas kliinisen rokotetutkimuksen perinne jatkuu yhteistyössä rokotevalmistajien kanssa, kertoo THL:n rokotetutkimuksia johtanut tutkimuspäällikkö Arto Palmu.

Yhtiön perustaminen vahvistaa suomalaista kliinistä rokotetutkimusosaamista.