Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on määrännyt Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän eli entisen Vaasan sairaanhoitopiirin sekä Satakunnan sairaanhoitopiirin lopettamaan tulehduksellisten suolistosairauksien ja mahasyövän leikkaukset marraskuun loppuun 2022 mennessä.

Näiden leikkausten keskittäminen yliopistosairaalaan ei Valviran mukaan ole toteutunut lainsäädännön mukaisesti.

Määräyksellään Valvira velvoittaa järjestämään tulehduksellisten suolistosairauksien ja mahasyövän leikkausta tarvitsevien potilaiden hoidon yliopistosairaalaan Turkuun. Valvira pyytää Pohjanmaan hyvinvointialueelta ja Satakunnan sairaanhoitopiiriltä selvitystä velvoitteen toteutumisesta vuoden 2022 loppuun mennessä.

Asia tulee hoitaa erikoissairaanhoidon työnjakoa ja tehtävien keskittämistä koskevan asetuksen mukaisesti.

Erikoissairaanhoidon työnjakoa ja tehtävien keskittämistä koskevassa asetuksessa säädetään, että harvoin tehtävät, erityisosaamista edellyttävät tutkimukset, toimenpiteet ja hoidot keskitetään yliopistosairaalaan, jotta potilasturvallisuus ei vaarantuisi.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä ja Satakunnan sairaanhoitopiiri ovat Valviran mukaan tehneet oikeansuuntaista työtä vaativimpien leikkausten keskittämiseksi Turun yliopistollisen sairaalaan, mutta se ei ole ollut riittävää.