Tukes eli Turvallisuus- ja kemikaalivirasto pyytää kaikkia kuluttajia jotka omistavat alla olevan matkapuhelimen olemaan välittömästi yhteyttä myyjäliikkeeseen.

Kyseessä on lähinnä seniori-ikäisille tarkoitettu helppokäyttöinen matkapuhelinmalli, jonka nimi on Denver. Se pitää palauttaa, jotta se voidaan korjauttaa tai antaa tilalle uusi puhelinmalli tai purkaa kauppa.

Puhelinmalli voi aiheuttaa vaarallisen sähköiskun. Näin Tukes kertoo:

Toimija on velvoitettu lopettamaan tuotteen myynnin ja muun luovuttamisen sekä keräämään sen pois myynnistä. Kuluttajasuojalain mukaan tuotteen saa virheellisenä (turvallisuusvaatimusten vastaisena) palauttaa ostopaikkaan, jotta myyjä voi korjata sen vaatimusten mukaiseksi. Ellei korjausta voida tehdä, myyjällä on oikeus antaa korvaava tuote tilalle tai viime kädessä kaupan saa purkaa.

Liitäntälaitteen jännitteisten osien ja laitteen kosketeltavan pinnan välinen eristys ei täytä vahvistetulle eristykselle tuotestandardissa annettuja vaatimuksia. Tuote ei täytä sähköturvallisuuslain (1135/2016) eikä tuotetta koskevan eurooppalaisen harmonisoidun standardin EN 60950 vaatimuksia.

Malli: GSP-100 / UT-003E-698 (latauslaite)