Hiuksiaan värjänneillä naisilla on havaittu 23 prosenttia suurempi riski sairastua rintasyöpään kuin naisilla, jotka eivät käytä väriä.

Tiedot pohjautuvat vuonna 2009 tehtyyn kyselyyn, johon osallistui 6 500 rintasyövän sairastanutta naista ja 21 600 terveenä pysynyttä naista.

Hiusvärien roolista rintasyövän synnyssä on aiemmissa tutkimuksissa saatu vaihtelevia tuloksia.

-Mahdollinen riskin lisäys on yksittäisen henkilön kohdalla pieni, mutta väestötasolla vaikutus voi olla merkittävä, ottaen huomioon hiusvärien käytön yleisyys, toteaa tutkija Sanna Heikkinen Suomen Syöpärekisteristä.

Yksi selitys tutkimuksessa havaitulle kohonneelle rintasyöpäriskille voisi olla hiusväreissä yleisesti käytetyn parafenyleenidiamiinin (PPD) sisältämät epäpuhtaudet. Aiemmin julkaistuissa tutkimuksissa useista hiusväreistä on löydetty karsinogeeniseksi luokiteltua 4-aminobifenyyliä, vaikka sen käyttö kosmeettisissa tuotteissa on EU:n alueella kielletty. Aineen onkin epäilty joutuneen tuotteisiin epäpuhtaan PPD:n välityksellä. Kansainvälisen syöväntutkimuslaitoksen IARC:n työryhmä on kuitenkin toistaiseksi päätellyt, ettei hiusvärien käytön karsinogeenisuudesta ole kertynyt riittävästi tieteellistä näyttöä.

Vaikka tuoreen tutkimuksen analyyseissa pyrittiin ottamaan muut tunnetut rintasyöpäriskiin vaikuttavat tekijät kattavasti huomioon, takautuvasti tehtyyn kyselytutkimukseen liittyy ongelmia. On mahdollista, että potilaat ja terveet henkilöt muistavat vuosien takaisen hiusvärien käytön eri tavoin. Terveiltä naisilta saatiin myös huomattavasti vähemmän vastauksia.

Rintasyövän ja hiusvärien käytön välisestä yhteydestä tarvitaankin lisää tutkimukseen perustuvaa näyttöä ennen lopullisten johtopäätösten tekemistä. Tämän tutkimuksen perusteella on kuitenkin syytä kritisoida, että kosmetiikkateollisuus saa itse arvioida hiusvärien ainesosien turvallisuuden.

Tavallisin hiusvärien aiheuttama terveyshaitta on ihokosketusallergia PPD:lle. Kaikissa hapetettavissa kestohiusväreissä käytetään PPD:tä tai sen johdannaisia. Tummissa hiusten kestoväreissä väriainepitoisuudet ovat suurimmat, mutta sitä on vaaleissakin väreissä.