Vuonna 2021 Suomessa tehtiin yhteensä 420 elinsiirtoa, joista 23 lapsille. Lukuun sisältyvät myös eläviltä luovuttajilta tehdyt munuaissiirrot, joita oli ennätykselliset 46 kappaletta. Vaikka elinsiirtoja tehtiin paljon, siirtoa odottavien kokonaismäärä ei juurikaan ole vähentynyt.

Munuaissiirtoja eläviltä luovuttajilta on jo muutaman vuoden pystytty lisäämään aktiivisella koulutuksella ja tiedottamisella. Yhteensä munuaisensiirtoja tehdään 240–290 vuosittain.

Elinsiirtojen tulokset ovat hyviä. Munuaissiirron jälkeen siirrännäisistä noin 94 prosenttia toimii vielä viiden vuoden kohdalla ja kaikista maksansiirtopotilaista lähes 90 prosenttia on elossa viiden vuoden jälkeen siirrosta. Munuaissiirteen saaneilla lapsipotilailla tilanne on vielä parempi. Maksan- ja sydämensiirroissa eloonjäämisosuus on noin 70 prosenttia.

Vielä muutaman päivän jopa 50 prosentin ALE Iittalassa – tästä kauppaan!

Kaikki Suomen elinsiirrot on valtakunnallisesti keskitetty HUSiin. Aikuispotilaiden elinsiirrot tehdään Meilahden tornisairaalassa ja lapsipotilaiden Uudessa lastensairaalassa Helsingissä.

Elinluovutusharkinta on nykyisin sairaaloiden normaalia toimintaa.

-Elinluovutussairaaloiden päivystykset ja teho-osastot tunnistavat potentiaalisen elinluovuttajan. Myös iäkkäät ja ihmiset, joilla on perussairauksia voivat soveltua elintenluovuttajiksi, kertoo HUSin neurologian erikoislääkäri ja elinluovutustoiminnan vastuulääkäri Kirsi Rantanen.

Elinluovutukseen voidaan edetä, mikäli vainaja ei ole sitä eläessään vastustanut. Omaisia informoidaan elin- ja kudosluovutustoiminnasta ja tiedustellaan potilaan mahdollista kantaa asiaan. Suureksi avuksi on, mikäli potilas on ilmaissut tahtonsa Omakanta-sovelluksessa.

Valtaosa elinluovuttajista todetaan aivokuolleiksi. Tällöin aivoverenkierto on päättynyt lopullisesti. Vuonna 2021 Suomessa käynnistyi DCDD-pilotti. DCDD tarkoittaa elinten luovutusta hoidosta luopumisen ja verenkierron pysähtymisen jälkeen. Elinluovutukseen voidaan edetä, mikäli sydän pysähtyy kolmen tunnin seuranta-aikana.

-Yhteiskunnan kannalta pienikin elinsiirtojen lisääminen tuo merkittävää säästöä dialyysikustannusten vähenemisenä, puhumattakaan siitä, mitä se merkitsee potilaille, jotka pääsevät eroon kolmesti viikossa tehtävistä neljän tunnin dialyysihoidoista tai kuolemaan johtavasta sairaudesta, HUSin elinsiirto- ja maksakirurgian ylilääkäri Arno Nordin sanoo.

Vielä muutaman päivän jopa 50 prosentin ALE Iittalassa – tästä kauppaan!