Aivan kuten parisuhdetaitoja, myös ystävyystaitoja on tärkeä kehittää – ystävillä on nimittäin suuri vaikutus ihmisen hyvinvoinnille ja terveydelle.

Ystävänpäivä muistuttaa meitä vuosittain läheisten ihmisten merkityksestä, mutta jokaisen päivän pitäisi olla ystävänpäivä, tämänkin. Ihmissuhteet ja ystävät ovat Terveystalon psykologi ja psykoterapeutti Aino Kohtalan mukaan yksi ihmisen hyvinvoinnin tärkeimmistä peruspilareista iästä, elämäntilanteesta ja sukupuolesta riippumatta.

– Hyvät ystävät auttavat meitä muodostamaan käsityksiä itsestämme ja elämästämme. Ystävien aito läsnäolo myös esimerkiksi lievittää stressiä ja parantaa mielialaa, Aino Kohtala kertoo. 

Mutta miten olla ystävälle aidosti läsnä? Aino Kohtala listaa kuusi tärkeää ystävyystaitoa.

1. Hyvä ystävyys on vastavuoroista

”Ystävyys on aito vuorovaikutussuhde, jossa kumpikin saa vuorollaan jakaa sekä iloisia että ikäviä kokemuksia. Pinnallinen suhde, joka toimii vain yhteen suuntaan ja jossa vain toinen ottaa vastaan huolia ja tukee, ei ole ystävyyssuhde vaan enemmänkin haitallinen riippuvuussuhde.

Välillä toisella voi olla enemmän kuormaa jaettavaksi, mutta tasavertaisessa ystävyydessä tämäkin vaihtelu sallitaan ja hyväksytään tietoisena siitä, että omillekin huolille löytyy tarvittaessa jakaja toisesta ihmisestä.”

2. Hyvä ystävyys on sallivaa

”Jotta ystävyys on henkistä kasvua ja hyvinvointia tukevaa, tulisi sen perustua myös sallivuuteen. Aitoon ystävyyteen kuuluu, että hyväksytään toisen vaillinaisuudet, epäonnistumiset sekä kipeät ja aratkin asiat. Ystävyys on henkilökohtainen luottamussuhde, jossa voi kokea olevansa täysin oma itsensä.”

3. Hyvässä ystävyydessä iloitaan toisen onnistumisista

”Kateus ja mustasukkaisuus ystävyydestä koettelevat ystävyyssuhteita eniten. Kateuden tunne on paitsi haastavaa tunnistaa ja hyväksyä, mutta myös vaikeaa ymmärtää, mistä se todella kertoo. Kateuden taakse kurkistamalla sen voi kääntää myös itselle tärkeiden arvojen pohtimiseksi: arvostan tätä toisessa ja toivoisin sitä itselleni, miten siinä onnistuisin? Tällöin ystävän menestys tai onni voi antaa suuntaa itselle, eikä kateuden tarvitse muuttua myrkylliseksi.”

4. Hyvä ystävyys kestää kolmansia osapuolia

”Yksi ystävyyden mittari myös on, kuinka hyvin kahdenkeskinen ystävyyssuhde kestää puolisoja, lapsia tai muita kolmansia osapuolia. Kun tasapainotilanne muuttuu, ystävyys täytyy neuvotella uudelleen. Tämä jää kuitenkin usein tekemättä, ja ihmiset lipuvat kauemmas silloinkin, kun tilanne olisi korjattavissa.”

5. Hyvässä ystävyydessä ollaan aidosti läsnä

”Se, että osoittaa olevansa kiinnostunut toisen elämästä, lujittaa ystävyyksiä. Välittämisen ja hyvän tahdon ilmaiseminen herättää toisessa tunteen, että on tullut kohdatuksi. Tämä käynnistää usein positiivisen kehän, jossa toinen tarjoaa osaltaan vastaavanlaista tukea ja hyväksyntää.”

6. Hyvässä ystävyydessä osataan pyytää anteeksi

”Ongelmien selvittäminen ja anteeksi pyytäminen ovat ystävyyksien ylläpidossa myös ensiarvoisen tärkeitä ja lujittavat ystävyyssidettä entisestään. Ystävää ei kannata hylätä heti ensimmäisen kuprun kohdalla.”