Itä- ja Pohjois-Suomessa sairastetaan edelleen enemmän ja vakavammin kuin Länsi-Suomessa, osoittaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuore sairastavuusindeksi.

Yli 50 000 asukkaan kaupungeista terveimmät asukkaat ovat Espoossa (indeksiluku 72) ja Helsingissä (81). Suurinta sairastavuus on Kotkassa (124) ja Kuopiossa (120). Koko maan sairastavuuden indeksi on sata. Mitä pienempi indeksiluku on, sitä terveempi väestö.

Maakunnittain tarkasteltuna terveimmät asukkaat ovat Ahvenanmaalla (70) ja Uudellamaalla (83) ja sairaimmat Pohjois-Savossa (124) ja Pohjois-Pohjanmaalla (121).

Itä- ja Pohjois-Suomessa esiintyy enemmän sepelvaltimotautia, aivoverisuonien tauteja, tuki- ja liikuntaelinsairauksia sekä mielenterveyden häiriöitä kuin läntisessä Suomessa.

Tapaturmat ja syöpätaudit jakaantuvat tasaisemmin koko maahan. Tapaturmia oli vähiten Espoossa (82) ja eniten Rovaniemellä (129). Syöpäindeksi on matalin Jyväskylässä (83) ja korkein Kotkassa (109). Syöpäindeksi lasketaan nykyisin uusista syöpätapauksista, mikä kuvaa syöpäsairastavuutta luotettavasti.

Elintavoista varsinkin tupakointi ja runsas alkoholin käyttö lisäävät sairastumisia. Myös ikääntyminen, työllisyys, koulutus ja tulotaso vaikuttavat sairastavuuteen. Monet terveysriskit ja sairaudet kasaantuvat vähemmän koulutetuille, pienituloisille ja pitkäaikaistyöttömille.

Sairastavuusindeksin lukuja vertaillessa on huomioitava, että myös hyvin toimiva terveydenhuolto voi näkyä korkeampana sairastavuutena, kun tauteja seulotaan, löydetään ja hoidetaan tehokkaasti.

Myönteinen kehitys

Sairastavuusindeksin mukaan suomalaiset ovat koko maassa hieman terveempiä kuin aiempina vuosina. Sairastavuus pienenee kaikissa ikäryhmissä, mutta koska iäkkäiden osuus väestöstä kasvaa, sairaiden ihmisten määrä lisääntyy.

-Monet hyvät muutokset elintavoissa näkyvät suomalaisten terveydessä, mutta myönteinen kehitys ei jatku itsestään. Toivomme, että alueet hyödyntävät sairastavuusindeksiä arvioidessaan alueensa tautitaakkaa ja tulevien palveluiden tarvetta, sanoo tutkimusprofessori Seppo Koskinen THL:sta.

Nyt julkaistu sairastavuusindeksi perustuu vuosien 2000-2012 tietoihin.