Vaikka tupakointi on vähentynyt, uudet tavat käyttää nikotiinia lisäävät suosiotaan. Jos tätä ei huomioida lainsäädäntöä uudistettaessa, yhä uudet sukupolvet jäävät nikotiinikoukkuun, pelkää dosentti Outi Salminen.

Tupakointi on vähentynyt kaikissa ikäryhmissä. 16–18-vuotiaista nuorista tupakoi tällä hetkellä vähän alle 15 prosenttia, aikuisväestöstä 14 prosenttia. Nikotiinituotteet, kuten sähkösavukkeet, lisäävät silti suosiotaan: 12–18-vuotiaista vain viisi prosenttia ei tiedä, mikä sähkösavuke on. Puolet sähkösavukkeita kokeilleista nuorista on käyttänyt niissä nikotiinipitoisia nesteitä.

-Maailmalla on jo monenlaisia uusia tuotteita kehitteillä. Koska lainsäädäntö reagoi hitaasti, meidän tulisi varautua uusiin nikotiinituotteisiin etupainotteisesti jo nyt, huomauttaa dosentti Outi Salminen Helsingin yliopistosta.

Salminen on erityisen huolissaan nuorten nikotiinin käytöstä. Nuorilla jo satunnaiset, pienet nikotiiniannokset voivat johtaa riippuvuuteen. Kahden savukkeen päiväkulutus voi aiheuttaa vieroitusoireita, kun nuori haluaa lopettaa tupakoinnin.

-Nuorten aivot ovat keskeneräiset ja siksi jo lyhyt käyttöjakso riittää koukuttamaan nuoren nikotiiniin. Mitä nuorempana nikotiinituotteiden käytön aloittaa, sitä vaikeampi niistä on päästä irti, Salminen sanoo.

Terveysvaarat ihan todellisia

Tupakointi murrosiässä häiritsee aivojen kypsymistä ja sillä on yhteys käyttäytymishäiriöihin aikuisena. Nikotiinin katsotaan olevan osasyy näiden häiriöiden syntyyn.

-Näyttää siltä, että nuoruusiän nikotiiniriippuvuudella on yhteys myös masennukseen ja muihin mielenterveyden häiriöihin. Tämäkin selittyy nuorten aivojen kehittymisen keskeneräisyydellä, Outi Salminen huomauttaa.

Saksan Syöväntutkimuskeskuksen tänään keskiviikkona julkaisemassa nikotiiniraportissa nostetaan esiin myös muita nikotiinin aiheuttamia terveyshaittoja: Nikotiini voi aiheuttaa keuhkojen kehityshäiriöitä sekä lisätä alttiutta sairastua muun muassa erilaisiin tulehduksiin, tyypin 2 diabetekseen, valtimonkovettumatautiin ja syöpään.

Raportin mukaan tupakoitsijoilla on nelinkertainen riski sairastua sepelvaltimotautiin ja saada aivohalvaus tupakoimattomiin verrattuna. Raskaudenaikainen tupakointi häiritsee syntymättömän lapsen aivojen kehitystä. Eläinkokeiden perusteella näyttää siltä, että nikotiini on yksi syy vaurioiden syntyyn.

-Koska kyse on näin vaarallisesta aineesta, sen markkinointi, myynti ja käyttö pitäisi olla tarkoin säädeltyä. Nikotiinituotteita tulisi valvoa yhtä tiukasti kuin valvotaan lääkeaineiden kauppaa, toteaa kansanterveysjärjestö Suomen ASH ry:n toiminnanjohtaja Mervi Hara.

Sähkösavukkeiden sääntely tärkeää

Hallituksen esitys uudeksi tupakkalaiksi on tarkoitus antaa vuoden 2016 alussa. Laissa otetaan kantaa muun muassa sähkösavukkeiden sääntelyyn. Niitä markkinoidaan usein tupakoinnin lopettamisen apuvälineinä, vaikka yksikään valmistaja ei ole tuotteitaan sellaisiksi rekisteröinyt.

Outi Salminen huomauttaa, että vaikka sähkösavukkeissa ei ole perinteisen tupakan häkää ja tervaa, ne sisältävät muun muassa glyserolia ja propyleeniglykolia, joiden vaikutuksesta herkkään keuhkokudokseen ei ole vielä olemassa systemaattista tutkimustietoa.

-Loppujen lopuksi ei ole ratkaisevaa, mitä laitetta nikotiinin annostelussa käyttää. Kaikki arvostetut, vertaisarvioidut tutkimukset osoittavat kiistatta, että nikotiini on koukuttava, myrkyllinen aine.

Salminen ei myöskään pidä sähkösavukkeita suositeltavana keinona tupakoinnin lopettamiseen.

-Ne tarjoavat käyttäjälleen nopean, piikkimäisen nikotiinipitoisuuden, mikä taas herättää aivojen nikotiinireseptorit toimintaan ja ylläpitää näin nikotiiniriippuvuutta. Tämän vuoksi sähkösavukkeiden käyttö jää usein niin sanotusti päälle. Nikotiinikorvaustuotteet eivät herätä nikotiinireseptoreita samalla tavoin, jos niitä käytetään oikein ja käyttö lopetetaan ohjeiden mukaan.

Mervi Hara toivoo, että nikotiinituotteiden säätelyyn puututtaisiin tupakkalakia uudistettaessa.

-Meidän aikuisten ei pidä sallia nikotiinituotteiden tyrkyttämistä nuorille. Nyt niitä markkinoidaan kuin savukkeita aikoinaan, lähes terveystuotteina.

-Lainsäätäjät ovat nyt perimmäisten kysymysten äärellä: halutaanko edistää nikotiiniriippuvaisen sukupolven syntymistä? Syytä olisi pitää mielessä myös nikotiinin käytöstä aiheutuvat yhteiskunnalliset kustannukset sekä vakavien sairauksien aiheuttama inhimillinen hätä, Hara toteaa.