Tuore tarkastuslautakunnan raportti kertoo, että 28 prosenttia Tampereen vanhainkodeissa asuvista senioreista on aliravittuja.

Asiaan vaikuttaa tarkastuslautakunnan huomioiden mukaan moni seikka, esimerkiksi se, että vanhainkodeissa asuvat ikäihmiset ovat entistä vanhempia, he voivat olla huonokuntoisiakin. Tietyt sairaudet myös heikentävät ruoan imeytymistä elimistöön. Tampereen kaupunki sanoo tiedostaneensa ongelman hyvin ja puuttuneensa asiaan pitkän ajan kuluessa. Asiasta kirjoittaa Aamulehti.

Kaupungin tarkastuslautakunta huomioi myös, että hedelmiä ei ollut tilattu vanhainkoteihin kahdeksaan kuukauteen aterioita toimittavalta palvelulta. Välipaloja voidaan tosin hankkia myös lähikaupoista.

-Tuottavuutta on pyritty lisäämään ateriakustannusten kasvua hillitsemällä. Voimian (palvelutarjoaja) tilaston mukaan esimerkiksi hedelmiä tai kasviksia ei ole tilattu suurimmalle osalle osastoista tarkasteltaessa kahden toimipisteen tilauksia kahdeksan kuukauden ajalta. Salaatti kuuluu ateriaan päivittäin aterian yhteydessä, mutta puuro‐ ja keittoaterian yhteydessä salaattia ei toimiteta. Asiakkaat ostavat hedelmiä myös itse, samoin omaiset. Jotkut vanhukset eivät myöskään kuntonsa vuoksi pysty syömään hedelmiä vaan valitsevat pullan, kerrottiin raportissa.

Tarkastuslautakunta summaa, että ikäihmisten vajaaravitsemus on lisääntynyt, mikä osaltaan lisää hoivan tarvetta ja aiheuttaa lisäkustannuksia. Asumispalveluissa onkin kiinnitettävä huomiota monipuoliseen ruokavalioon sekä siihen, että vanhus myös syö hänelle tarjotun ruuan.

Kaupunki kertoo laativansa jokaiselle asukkaalle yksilöllisen ravintosuunnitelman, ja apuna käytetään ravitsemusterapeuttia.