Hammaslääkäri haluaa sinut irti tupakasta – uusi tutkimus

0

Noin 90 prosenttia suomalaisista hammaslääkäreistä on sitä mieltä, että heidän tulee saada potilaat lopettamaan tupakointi.

Käytännössä kaikki hammaslääkärit pitävät tupakointia merkittävänä suun terveyteen vaikuttavana tekijänä ja laajemmin yhtenä merkittävimmistä kansanterveysongelmista. Yli kolme neljästä hammaslääkäristä kysyy aktiivisesti potilaiden tupakoinnista, kannustaa lopettamaan ja kirjaa tupakointitilanteen potilastietoihin. Kuitenkin vain alle viisi prosenttia hammaslääkäreistä käyttää vieroituksen apuna vieroituslääkkeitä, ja neljännes suosittelee potilaalle itsehoitolääkkeiden käyttöä.

Tulokset selviävät ”Hammaslääkärit ja tupakasta vieroitus” -tutkimuksesta, joka lähetettiin noin 40 prosentille Suomen Hammaslääkäriliiton jäsenistä. Kyselyyn vastasi 456 hammaslääkäriä, joista lähes 90 prosenttia toimii perusterveydenhuollossa. Tutkimuksessa selvitettiin hammaslääkäreiden tupakasta vieroitukseen liittyviä asenteita, käytäntöjä ja tupakasta vieroitusta koskevan Käypä hoito -suosituksen tuntemista ja hyödyntämistä. Tutkimuksen keskeiset tulokset on hyväksytty julkaistavaksi Community Dental Health Journal -julkaisussa joulukuussa 2017.

-Tulokset osoittavat, että hammaslääkärit eivät vielä kovin hyvin hyödynnä mahdollisuutta hoitaa potilaidensa tupakkariippuvuutta ja edistä näin yleisterveyttä. Asia on kansanterveydellisestikin tärkeä, koska suomalaisista kaksi kolmasosaa käy vuosittain hammaslääkärin vastaanotolla, kertoo tutkimuksen tutkija Anna Maria Heikkinen, joka toimii myös Hammaslääkäriliiton suun terveyden edistämisen työryhmässä.

Käypä hoito -suosituksen mukaan hammaslääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten tulee tuntea vieroitushoidon perusperiaatteet sekä arvioida ja kirjata potilaiden tupakointitilanne vähintään kerran vuodessa, kehottaa potilaita lopettamaan tupakointi ja toteuttaa vieroitushoitoja.

-Tutkimuksemme mukaan vain noin kolmannes hammaslääkäreistä ilmoitti hyödyntävänsä Käypä hoito -suositusta työssään. Odotusten mukaisesti hoitosuositukseen tutustuneet hammaslääkärit olivat muita aktiivisempia vieroituksessa, toteaa Heikkinen. Vastaajista tupakoi ainakin satunnaisesti kuusi prosenttia, mikä on huomattavasti muuta väestöä vähemmän.

Merkittävimpinä vieroitustyötä rajoittavina tekijöinä hammaslääkärit pitivät aikapulaa, tähän liittyvän koulutuksen tai omien valmiuksien puuttumista ja hoitoketjun puutteellisuutta. Toisaalta viidennes hammaslääkäreistä ei tunnistanut vieroitukselle esteitä omassa työssään. Heikkisen mukaan vieroitusta koskevalla perus- ja täydennyskoulutuksella voidaan tukea hammaslääkäreiden vieroitusaktiivisuutta.

Tupakoimattomuus on tärkeä asia suun terveydelle

Tupakointi aiheuttaa merkittäviä haittoja suun terveydelle. Se aiheuttaa muun muassa hampaiden värjäytymistä, pahanhajuista hengitystä, karvakieltä ja vakavampina haittoina parodontiittia eli hampaan kiinnityskudossairautta, luukatoa, tulehduksia hammasimplanttien ympärillä, limakalvomuutoksia ja syövän esiasteita sekä suusyöpää. Tupakointi saattaa myös osaltaan lisätä suun huonon terveydentilan aiheuttamia riskejä yleisterveydelle esimerkiksi sydänsairauksien ja leikkauksien yhteydessä.

Tupakoinnin taustalla on usein tupakkariippuvuus, joka on krooninen sairaus. Tupakointi on tärkein ehkäistävissä oleva ennenaikaisen kuoleman aiheuttaja. Ennaltaehkäisyn ohella tupakoinnin lopettaminen on usean tupakkasairauden hoidossa tärkeä toimenpide. Joka toinen tupakoija kuolee tupakoinnin aiheuttamiin sairauksiin, ja tupakoinnin lopettaminen voi pidentää elinikäennustetta jopa kymmenen vuotta.

Hammaslääkäreillä hyvät mahdollisuudet hoitaa tupakkariippuvuutta

Hammaslääkäreiden toteuttama tupakasta vieroitus on todettu tehokkaaksi. Tupakkariippuvuuden hoitoon on käytössä useita keinoja, joista tehokkainta on lääkehoidon ja tuen yhdistäminen. Vain 3–8 prosenttia tupakoijista kykenee lopettamaan ilman apua. Terveydenhuollon avulla onnistumisen todennäköisyys on neljä kertaa suurempi. Tupakkariippuvuuden diagnostiikka on nopeaa ja helppoa tehdä kiireisessäkin vastaanottotilanteessa.

Lyhytkin terveydenhuollon ammattilaisen antama tupakasta vieroituksen ”mini-interventio” on osoitettu vaikuttavaksi hoidoksi. Jos hammaslääkärin aloittamaan vieroitushoitoon voidaan liittää vielä tukea seuraavalla tapaamisella tai esimerkiksi suuhygienistin vastaanotolla, tulokset paranevat edelleen. Hammaslääkäreiden toteuttamaa tupakasta vieroitusta käsiteltiin myös Hammaslääkärilehdessä 17.11.2017.

Tutkimuksen toteuttivat MedEngine Oy, Pfizer Oy, Helsingin yliopisto ja Suomen Hammaslääkäriliitto

Jaa

Kommentoi