Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavolan mukaan hoitajapulaan on mahdollista löytää ratkaisu. Se vaatii poliittisten päättäjien todellista tahtoa sekä lisärahoitusta. Kauniit puheet ja hyvät aikomukset eivät ongelmaa ratkaise.

Terveydenhuollon päivystysyksikköjä kurittaa kaaos, jonka aiheuttajaksi on joissakin puheenvuoroissa esitetty jopa vanhuspalvelulain henkilöstömitoituksia koskevia säädöksiä.

Työnantajien edustajat ovat vaatineet lainsäädännön muuttamista ja henkilöstömitoituksien pienentämistä tai lain määräysten soveltamiseen lykkäysaikoja.

SuPerin puheenjohtajan Silja Paavolan mukaan asian kommentoijat eivät näytä muistavan sitä, miksi henkilöstömitoituksista oli laissa säädettävä.

-Vuonna 2013 voimaan tulleessa vanhuspalvelulaissa määrättiin, että toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat toimintayksikön palveluja saavien iäkkäiden henkilöiden määrää ja heidän toimintakykynsä edellyttämää palvelun tarvetta ja joka turvaa heille laadukkaat palvelut, Paavola muistuttaa.

SPR:n Muumit-sarja saapunut Iittalaan – tästä kauppaan!

Puheenjohtaja Paavolan mukaan säädöksiä ei riittävästi noudatettu ja vanhusten oikeuksia rikottiin.

Vanhustenhuollon kriisi nostettiin voimakkaammin julkisuuteen vuonna 2018 alan työntekijöiden ja vanhusten omaisten runsaiden yhteydenottojen jälkeen.

– Eduskunta teki kohun jälkeen oikean ratkaisun lisätessään vanhuspalvelulakiin säädökset henkilöstön määrästä vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa, sanoo puheenjohtaja Paavola.

Hänen mukaansa vanhustenhoidon henkilöstöpula sekä vanhuksille sopivien hoitopaikkojen puute aiheuttavat koko sotessa vakavan häiriötilan.

– Jos tätä ei tiedosteta, niin tulevina vuosina sairaaloiden sekä sote-keskusten päivystykset sekä vuodeosastot tulevat olemaan nykyistäkin ruuhkaisempia. Tilannetta pahentavat vielä voimakkaasti lisääntyvä vanhusten palvelutarpeiden kasvu sekä hoitoalan vetovoiman puute.

Mikä sitten avuksi?

– Vetovoimaan pystytään vaikuttamaan huolehtimalla hoitohenkilöstön riittävästä määrästä sekä asianmukaisista työoloista sekä palkkauksesta. Ne eivät ratkea itsestään, vaan niihin tarvitaan ihan oikeaa rahaa sekä poliittisten päättäjien todellista tahtotilaa, toteaa puheenjohtaja Paavola.

SPR:n Muumit-sarja saapunut Iittalaan – tästä kauppaan!