Nuorten pahaan oloon pureudutaan kouluissa opettelemalla mielenterveys- ja tunnetaitoja. Pidä huolta -hankkeen avulla MIELI ry on tavoittanut tähän mennessä lähes 9 000 yläkoululaista eri puolilta Suomea.

Koulussa harjoitellaan nyt tunteiden tunnistamista ja käsittelyä, yhdessäolon taitoja, selviytymistaitoja sekä arvostavaa kohtaamista. Nuorten lisääntyneeseen pahoinvointiin pyritään löytämään keinoja myös kouluissa.

Viimeisen puolen vuoden aikana MIELI ry on vienyt mielenterveys- ja tunnetaitokoulutuksia eri kouluihin, 24 eri kuntaan ja kymmeneen maakuntaan ympäri Suomen. Tavoitteena on edistää nuorten mielenterveyttä vahvistamalla koulujen ammattilaisten, kuten opettajien mielenterveysosaamista.

Kouluille maksuttomien koulutusten käynnistymisen on mahdollistanut vuoden 2021 syksyllä toteutunut Pidä huolta -kampanja, joka keräsi kaikkiaan yli miljoona euroa koulutyölle ja Sekasin-chatille. Hanke jatkuu vielä vuoden 2023 loppuun.

-Jo yksi aikuinen voi auttaa satoja nuoria. Siksi on tärkeää, että yläkoulussa toimivat aikuiset ymmärtävät, miten nuorten mielenterveyttä voi tukea, MIELI ry:n varhaiskasvatus ja koulut -yksikön päällikkö Susanne Peltoniemi sanoo.

Apuja kiusaamiseen ja yksinäisyyteen

MIELI ry on kouluttanut kevään aikana lähes 700 yläkoulun ammattilaista, kuten opettajia, kouluohjaajia, rehtoreita ja opiskeluhuollon henkilöstöä. Heidän kauttaan lähes 9 000 yläkoululaista on saanut eväitä parempiin mielenterveystaitoihin.

Koulussa harjoitellaan elämässä tarvittavia taitoja, kuten tunteiden tunnistamista ja käsittelyä, yhdessäolon taitoja, selviytymistaitoja sekä arvostavaa kohtaamista. Opettajille koulutus antaa keinoja vahvistaa kaikkien oppilaiden mielenterveyttä ja rakentaa mielenterveyttä tukevaa kouluyhteisöä.

-On tärkeää opettaa kaikille nuorille mielenterveystaitoja, se suojaa myös heikoimmassa asemassa olevia. Samalla vähennetään kiusaamista, syrjäytymistä ja yksinäisyyttä, Peltoniemi korostaa.

Lähes kaikki eli 97 prosenttia koulutuksen käyneistä ammattilaisista oli sitä mieltä, että sen sisällöt olivat tärkeitä oman työn kannalta.

-Mielestäni on erittäin tärkeää, että mielenterveydestä puhutaan ja saadaan yhteistä näkemystä yhteisen keskustelun kautta, eräs opettajista kirjoittaa.

Lisää vapaaehtoisia Sekasin-chattiin

Peltoniemen mukaan tarvitaan aikuisia, jotka osaavat puhua nuorten kanssa mielenterveydestä mutta tarvittaessa ohjata heitä eteenpäin myös matalan kynnyksen palveluihin, kuten Sekasin-chattiin.

12-29-vuotiaille suunnatussa Sekasin-chatissa vuodesta toiseen suurin yhteydenoton syy on paha olo, jonka taustalla on ahdistusta, masentuneisuutta ja pelkoja. Itsetuhoisuus tulee esiin joka kymmenennessä keskustelussa. Pidä huolta -kampanjan keräyksen myötä Sekasin-chatin toimintaan on saatu puolen vuoden sisällä yli 250 uutta vapaaehtoista ja toimintaa on tehostettu uusilla aluekoordinaattoreilla sekä mentoreilla, jotka toimivat vapaaehtoisten tukena.

-Koronan jälkeen chatissa toimineiden ammattilaisten määrä on vähentynyt, koska he ovat palanneet kasvokkaiseen työhön takaisin. Vapaaehtoisten avulla käytyjen keskustelujen määrä on pystytty pitämään entisellä tasolla, kesäkuukausina jopa lisäämään.

-Parhaimmillaan keskusteluista 70 prosenttia keskusteluista on koulutettujen vapaaehtoisten käymiä, sanoo Sekasin Kollektiivin toiminnanjohtaja Satu Raappana.