Jo pienikin painonpudotus vähentää kakkostyypin diabeteksen riskiä

0

Ylipainoisten riski sairastua tyypin 2 diabetekseen on ylipainoisilla lähes kolminkertainen, lihavilla kahdeksankertainen ja vaikeasti
lihavilla 16-kertainen normaalipainoisiin verrattuna. Tämä ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksesta.

Normaalipainoiset sairastuivat tutkimuksen kymmenen seurantavuoden aikana myös sepelvaltimotautiin, astmaan, polvi- tai lonkkanivelrikkoon, kihtiin tai sappikivitautiin huomattavasti harvemmin kuin ylipainoiset tai lihavat.

THL:n tutkimusraportissa esitetään suomalaisiin väestötutkimus- ja rekisteriaineistoihin perustuen havaintoja siitä, miten sairauksien kehittyminen kymmenen vuoden seurannan aikana on erittäin selvästi yhteydessä lähtötilanteen painoindeksiin. Tutkimuksessa oli mukana runsaat 12 000 suomalaista, jotka osallistuivat FINRISKI-tutkimuksiin vuosina 2002 ja 2007. Kenelläkään heistä ei ollut lähtötilanteessa todettu tutkittavia sairauksia.

Painonhallinnalla iso merkitys toimintakykyisten elinvuosien turvaamisessa

Normaalipainoisista miehistä ja naisista vain harva (35–54-vuotiaista alle 2 %, 55–74-vuotiaista alle 5 %) sairastui kymmenen vuoden seurannan aikana tyypin 2 diabetekseen. Sairastuminen oli sekä miehillä että naisilla sitä yleisempää, mitä enemmän henkilöllä oli liikapainoa lähtötilanteessa. Yleisintä tyypin 2 diabetekseen sairastuminen seurannan aikana oli niillä miehillä ja naisilla, joiden painoindeksi oli vähintään 30 kg/m2.

Tutkimuksen yhteenvedossa todetaan, että tyypin 2 diabetes oli tutkituista sairauksista yleisin lihavuuden seuraus, mutta jo varsin vähäinen (3–5 kg) laihtuminen elintapoja muuttamalla lähes puolittaa tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskin 7–10 vuoden seurannassa henkilöillä, joilla on heikentynyt glukoosinsieto.

Tutkimustulokset korostavat painonhallinnan merkitystä terveiden ja toimintakykyisten elinvuosien turvaamisessa.

FinTerveys 2017 -tutkimuksen mukaan vain 28 % yli 30-vuotiaista miehistä ja 37 % naisista oli normaalipainoisia (painoindeksi alle 25). Työikäisessä väestössä lihavuus on yleistynyt kuuden viime vuoden aikana. Suomessa oli vuonna 2017 kaksi ja puoli miljoonaa vähintään ylipainoista aikuista (painoindeksi vähintään 25).
Jaa

Kommentoi