Jo 30. kertaa vietettävän Maailman Diabetespäivän tavoitteena on herätellä ihmisiä tunnistamaan diabeteksen riskit ja taudin oireet. Diabetespäivää vietetään huomenna 14.11.

Tänä vuonna päivän teemana ovat erityisesti diabeteshoitajat ja heidän arvokas ja pitkäjänteinen työnsä potilaiden yksilöllisen hoidon varmistamisessa.

Noin puoli miljoonaa suomalaista sairastaa diabetesta. Diabetesliiton arvion mukaan tyypin 1 diabeetikoita on Suomessa noin 50 000 ja tyypin 2 diabetesta, eli niin sanottua aikuisiän diabetesta, sairastaa noin 350 000 suomalaista. Lisäksi noin 100 000 suomalaisen arvioidaan sairastavan tietämättään kakkostyypin diabetesta.

Vaikka tyypin 2 diabetes on Suomessa hyvin yleinen sairaus, sen oireita ei aina tunnisteta eikä niiden pohjalta osata hakeutua hoitoon. Myös riskitekijöitä tunnetaan vaihtelevasti.

Koska diabetes on pitkäaikaissairaus, sen hyvä hoitotasapaino ylläpitää toimintakykyä ja ehkäisee liitännäissairauksien puhkeamista. Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne näkyy myös diabeetikkojen elämässä: kiireettömän hoidon aikoja on jouduttu perumaan ja siirtämään. Toisaalta on alueita, joilla aikoja olisi ollut, mutta potilaat eivät ole uskaltautuneet vastaanotolle. Tämä on erityisen huolestuttavaa, koska huonossa hoitotasapainossa oleva diabetes saattaa altistaa vakavammalle koronainfektiolle.

Novo Nordiskin lääketieteellinen johtaja Tero Saukkonen muistuttaa, että diabeteksen tunnistamisella ja säännöllisellä hoidolla on diabeetikkojen laadukkaan elämän varmistamisen ja taudin komplikaatioiden välttämisen kannalta merkittävä rooli. Taudin varhainen toteaminen ja hyvän hoitotasapainon ylläpitäminen ovat myös yhteiskunnan etu: mikäli hoitoon ei hakeuduta ajoissa tai hoitotasapaino on pitkään huono, hoidon kustannukset kasvavat.

”Vaikka diabeteksen jokapäiväisestä hoidosta huolehtii potilas itse, tarvitaan myös riittävän tiivistä ohjausta ja seurantaa hoitoyksikössä. Tämä ei saa unohtua edes koronaviruspandemian kaltaisessa poikkeustilanteessa” kertoo Saukkonen.

Tämän vuoden Maailman Diabetespäivän keskiöön nostetuilla diabeteshoitajilla on taudin yksilöllisen hoidon kannalta merkittävä rooli. Diabeteshoitajat tukevat ja ohjaavat potilaita sairauden omahoidossa, huolehtivat sairauden seurannasta sekä tarvittaessa hoidon tehostamisesta yhteistyössä lääkärin kanssa. Potilaan ja diabeteshoitajan yhteisissä hoitotapaamisissa voidaan antaa myös elintapaohjausta, ja hoidon toteutumisen onnistumista arvioidaan aina läheisesti yhdessä potilaan kanssa. Diabeteshoitajien erikoistumiskoulutuksesta saatavalla ammattitaidolla on myös jatkossa tarvetta.

Kuvassa johtaja Tero Saukkonen