Nenän tukkoisuus on erittäin tavallinen ongelma ja sen hoitaminen kuormittaa terveydenhuoltoa.

Nenän tukkoisuutta hoidetaan yleensä lääkityksellä. Mikäli lääkehoito ei auta tarpeeksi, voidaan joskus joutua turvautumaan leikkaushoitoon.

Tällä hetkellä nenäleikkaukset perustuvat lääkärin tekemään kliiniseen tutkimukseen eikä kolmiulotteiseen nenäkäytävien yksityiskohtaiseen analyysiin. Leikkaushoitoon päätyvistä potilaista on usein tarjolla kolmiulotteisia TT-kuvia, jotka antavat yksityiskohtaista tietoa nenän rakenteesta ja nenäkäytävistä. Kuitenkin suuri osa TT-kuvien sisältämästä datasta jää tällä hetkellä hoidossa hyödyntämättä.

Jaakko Ormiskangas on tutkinut tohtorinväitöksessään tietokonetomografiakuvien (TT-kuvien) pohjalta tapahtuvaa nenän ilmavirtauksen numeerista CFD-laskentaa ja 3D-tulostukseen perustuvia nenäkäytävien virtauksen kokeellisia mittausmenetelmiä.

Ormiskankaan mukaan potilaskuvien pohjalta tapahtuvalla nenän ilmavirtauksen CFD-laskennalla voidaan arvioida nenän tukkoisuutta ja nenäleikkauksen tuomaa hyötyä potilaan hyvinvoinnille.

Tulevaisuudessa TT-kuvien sisältämää informaatiota voitaisiin käyttää nenän ilmavirtauksen yksityiskohtaiseen analyysiin, koska ilmavirtaus vaikuttaa siihen, miten ahtaana potilas itse kokee nenänsä. Nenän ilmavirtaus voidaan laskea TT-kuvista CFD-laskennoilla.

– CFD-laskenta on paljon käytetty menetelmä insinööritieteessä, mutta lääketieteessä potilaiden tutkimuksessa sitä ei ole juurikaan hyödynnetty. Tällaista laskentaa voitaisiin käyttää hyödyksi yksityiskohtaiseen ja objektiiviseen nenäleikkauksen suunnitteluun, Ormiskangas kertoo.

Ormiskangas keräsi väitöskirjaansa varten nenän alakuorikoiden liikakasvusta oireilevien potilaiden oirekyselytiedot ja TT-kuvantamisdatan. Potilaiden subjektiivisia arvioita hän vertasi objektiivisiin TT-kuvien pohjalta tehtyihin nenän ilmavirtauksen CFD-laskentoihin. Väitöstyössään hän havaitsi korrelaation subjektiivisten oireiden muutosten ja ilmavirtauksen muutosten välillä alakuorikkokirurgialla hoidetuilla potilailla.

– Tulevaisuudessa CFD-laskentaa voitaisiin kehittää potilaiden nenäleikkausten suunnittelun automatisointiin, joka johtaisi parempaan potilastyytyväisyyteen sekä säästäisi terveydenhuollon kustannuksia, Ormiskangas toteaa.