Suurin osa ihomelanoomaan sairastuneista paranee riittävän varhaisen hoitoon hakeutumisen ja jatkuvasti kehittyvien hoitojen ansiosta.

Uusia ihomelanoomatapauksia diagnosoidaan vuosittain noin 1700. Ihomelanoomaa todetaan yleensä työikäisillä ja vanhemmilla ihmisillä, joskus nuorilla aikuisilla, mutta lapsilla se on harvinainen.  

Ihomelanoomien erottaminen tavallisista luomista on haasteellista ja sen vuoksi lääkäreilläkin on haasteita luomien tunnistamisessa.

Ihomelanooman riskitekijöitä ovat vaalea iho, pisamaisuus, runsasluomisuus (yli 100 luomea) sekä lapsuuden toistuvat palamiset.  

-On hyvä muistaa, että 75 prosenttia ihomelanoomista syntyy terveelle iholle. Ihomelanooma uusiutuu onneksi vain noin joka viidennellä potilaalla, mutta potilas voi sairastaa monta melanoomaa elämänsä aikansa, sanoo patologian osastonylilääkäri Susanna Juteau. 

Yliopistosairaaloissa ihomelanoomapotilaiden hoito suunnitellaan niin kutsutuissa ”kasvainkokouksissa”, joihin osallistuvat ihotautien, syöpätautien, patologian ja kirurgian erikoislääkärit.   

Täsmälääkkeet ja immunoterapia osaksi ihomelanooman hoitoa 

Ihomelanoomat havaitaan ja poistetaan useimmiten varhaisessa vaiheessa. Noin 85 prosenttia ihomelanoomaan sairastuneista paranee.  

-Tähän vaikuttaa, että ihomelanooman diagnostiikka on kehittynyt. Ihmiset ovat myös aiempaa valistuneempia ja hakeutuvat aikaisemmin tutkimukseen ja lääkärit ottavat ihomuutoksista aktiivisemmin näytteitä patologeille, sanoo dosentti, Syöpäkeskuksen linjajohtaja Micaela Hernberg. 

Syöpäsolut pääsevät yleensä leviämään muualle kehoon vartijaimusolmukkeiden kautta.

-Positiivinen tulos vartijaimusolmuketestissä huonontaa ennustetta. Nämä potilaat ohjataan aina syöpätautien erikoislääkärille jatkohoitoarvioon, kertoo Juteau. 

Luomen poistamisen jälkeen ihomelanoomaa hoidetaan leikkaushoidolla ja osa potilaista saa myös lääkehoitoja.

-Koska lääkehoitojen teho on parantunut viimeisen kymmenen vuoden aikana, ovat tulokset merkittävästi paremmat myös levinneen taudin hoidossa, sanoo Hernberg. HUSin Syöpäkeskuksessa on parhaillaan menossa useita ihomelanooma-aiheisia lääketutkimuksia.

Lue: Myös finnin näköinen muutos voi olla melanooma