Lasten ja nuorten psykiatrisen erikoissairaanhoidon tarkastelu voi olla tehokas keino havaita kohonneessa psykoosisairauksien riskissä olevat jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Asia käy ilmi THL:n ja irlantilaisen University College Dublinin tuoreesta tutkimuksesta.

Psykoosisairaudet, kuten skitsofrenia ja kaksisuuntainen mielialahäiriö, ovat vakavimpia mielenterveyden häiriöitä. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan niitä sairastaa maailmanlaajuisesti arvioilta 65 miljoonaa ihmistä. Ne myös kuuluvat kymmenen eniten tautikuormaa aiheuttavan sairauden joukkoon. 

Varhaisen hoidon on todettu olevan yhteydessä parempiin hoitotuloksiin, mutta nykyiset menetelmät mahdollistavat korkean sairastumisriskin havaitsemisen vain harvojen kohdalla.

Jopa puolet diagnoosin saaneista on ollut…

Vaikka psykoosisairauksia diagnosoidaan vain harvoin ennen aikuisuutta, jopa 50 prosenttia diagnoosin saaneista oli jossain vaiheessa ollut lasten ja nuorisopsykiatrisen erikoissairaanhoidon piirissä. 

-Tulokset osoittavat, että olemassa olevilla palveluilla on mahdollista tavoittaa jopa puolet näihin vakaviin häiriöihin sairastuvista jo hyvin varhain. Saatamme siis vastaisuudessa pystyä puuttumaan häiriön kehittymiseen jopa jo lapsuudessa ja mahdollisesti näin estää sairauksien puhkeamista, toteaa University College Dublin -yliopiston professori Ian Kelleher. 

Tutkimuksen mukaan psykoosisairaudet olivat yleisimpiä niillä, joilla oli nuorisopsykiatrisia osastohoitojaksoja. Heistä 37 prosentilla diagnosoitiin psykoosi tai kaksisuuntainen mielialahäiriö 28 ikävuoteen mennessä. 

-Nuorisopsykiatrisessa sairaalahoidossa olevien psykoosiriskin arviointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tutkimuksemme osoittaa, että yli kolmasosa nuorisopsykiatrisessa osastohoidossa olleista sai psykoosi- tai kaksisuuntaisen mielialahäiriön diagnoosin 28 ikävuoteen mennessä. Tätä tietoa ja rekisteriaineistoja on syytä hyödyntää varhaisten hoidon ja riskin havaitsemisen keinojen kehittämisessä, korostaa THL:n vieraileva tutkija Ulla Lång.

Tutkimuksessa käytettiin THL:n Kansallinen syntymäkohortti 1987 -tutkimuksen rekisteriaineistoja, jotka kattavat kaikki vuonna 1987 Suomessa syntyneet lapset. Tutkittavia seurattiin 28 ikävuoteen saakka. Tiedot psykoosisairauksien diagnooseista sekä psykiatrisen erikoissairaanhoidon käynneistä lapsuudessa ja nuoruudessa saatiin THL:n ylläpitämästä terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteristä.