Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut tuoreen raportin talousvetemme laadusta.

Talousvesi on vettä, joka on tarkoitettu kotitalouskäyttöön, kuten juomavedeksi ja ruoan valmistukseen. 

Tulos on murskaavan selvä. Selvityksen mukaan 99,98 prosenttia näytteistä täytti talousveden laadulle asetetut terveysperusteiset vaatimukset vuonna 2021. Laatuvaatimuksilla varmistetaan, ettei talousvedestä aiheudu terveydellistä haittaa veden käyttäjälle.

Terveydellisessä laadussa oli poikkeamia vain yksittäisillä vedenjakelualueilla ja pääosin yksittäisissä vesinäytteissä. Talousveden laatua parannettiin vaatimusten edellyttämälle tasolle esimerkiksi ottamalla saastunut raakavesikaivo pois käytöstä. Osa laadun poikkeamista johtui kiinteistöjen vesilaitteistoista.

-Talousveden laatu voi muuttua kiinteistön vesilaitteistossa, jos esimerkiksi vettä ei käytetä pitkään aikaan. Tällöin on hyvä valuttaa vettä hiukan pois ennen kuin ottaa sitä käyttöönsä. Näin kiinteistön putkistossa ja hanaosassa seisonut talousvesi vaihtuu tuoreeseen ja hyvälaatuiseen, toteaa THL:n erikoissuunnittelija Outi Zacheus.  

Myös talousveden käyttökelpoisuudelle asetetut laadun tavoitteet täyttyivät hyvin. Näitä laatutavoitteita ei ole asetettu terveydellisin perustein, eikä niiden poikkeamasta aiheudu veden käyttäjälle terveydellistä haittaa. Eniten poikkeamia aiheuttivat suuri rauta- tai mangaanipitoisuus, poikkeava mikrobien määrä tai koliformiset bakteerit.

Talousveden käyttökelpoisuutta parannettiin eri tavoin, kuten huoltamalla ja puhdistamalla vesisäiliöitä ja huuhtelemalla vesijohtoverkostoja. Talousveden laadun parantamiseksi toteutettujen toimien vaikutuksia seurattiin lisänäytteenottojen ja -tutkimusten avulla.

THL:n Talousvesiraportin tulokset perustuvat kuntien terveydensuojeluviranomaisten talousvesivalvontaan vuonna 2021. Valvonnan yhteydessä talousveden laatua tutkittiin 147 suurimmalla vedenjakelualueella yhteensä noin 114 000 tutkimuksella. Vedenjakelualueilla on runsas 4,6 miljoonaa veden käyttäjää.