HUSin ortopedian ja traumatologian osastonlääkäri Tuomas Lähdeoja ja Sairaala Novan kirurgian ja käsikirurgian erikoislääkäri Teemu Karjalainen ottavat The British Medical Journalin pääkirjoituksessaan kantaa olkapään tähystyskirurgiaan ja nimenomaan sen vaikuttavuuteen.

Tähystysleikkausten määrät ovat nousseet voimakkaasti viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Yleisiä olkapään leikkauksia ovat muun muassa kiertäjäkalvosimen korjaukset, olkapään avarrusleikkaukset ja toistuvan olkapään sijoiltaanmenon hoidoksi tehdyt toimenpiteet, kertoo HUS:in julkaisema uutistiedote.

-Vakavat haittatapahtumat tähystysleikkauksissa ovat harvinaisia, mutta joka 26:s potilas joutuu uusintaleikkaukseen vuoden sisällä, Lähdeoja lausuu.

Tutkimuksessa käytettiin tietoja liki 300 000:sta tapauksesta yhdeksän vuoden ajalta.

Tutkimuksen mukaan uusintatoimenpide vuoden kuluessa viittasi joko tehottomaan toimenpiteeseen tai komplikaatioon.

Lähdeoja ja Karjalainen kiinnittävät pääkirjoituksessaan huomiota siihen, että valtaosalla tutkimuksessa käsitellyistä toimenpiteistä on joko tutkimusnäyttöä siitä, että ne eivät ole hyödyllisiä verrattuna leikkauksettomaan hoitoon tai niistä ei ole laadukasta tutkimusnäyttöä lainkaan.

-Jos olkapään tähystysleikkauksia halutaan jatkaa, tutkimuksissa pitää selvittää, mitkä toimenpiteet ovat todella hyödyllisiä ja minkälaiselle potilaalle, kertoo Lähdeoja HUS:in tiedotteessa.