Pirkanmaalainen Kangasala tarjoaa pitkään työttömänä olleille mahdollisuuden saada psykiatrisen erikoissairaanhoitajan apua.

Palvelu on osa osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilua, jossa kaupunki on mukana. Tavoitteena on vähentää pitkään työttömänä olleiden ihmisten tarvetta turvautua toimeentulotukeen ja auttaa heitä löytämään polkuja osallisuuteen ja työllisyyteen.

Kangasalla työikäisten sosiaalipalveluiden tiimissä on mukana psykiatrinen erikoissairaanhoitaja, joka arvioi asiakkaan psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Ensimmäinen askel voi olla asiakkaan terveydentilan selvittäminen.

-Joillain asiakkailla ei ole ollut kunnollista terveystarkastusta juuri koskaan. Kokeilussa on tehostettu terveydentilan ja työkyvyn selvittelyä hyvin tuloksin, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tutkimuspäällikkö Minna Kivipelto.

Tampereen ja Kangasalan lisäksi osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilussa ovat mukana Kemijärvi, Kuopio ja Raisio. Kokeilu alkoi kaksi vuotta sitten ja päättyy tämän vuoden lopussa. Kokeilun vaikutusarviointi julkaistaan alkuvuodesta 2020.