SDP:n kansanedustajan Elisa Gebhardin mielestä suurimpia esteitä onnistuneelle päihdepolitiikalle ovat ennakkoluuloiset asenteet sekä resurssien puute. Gebhardin mukaan osa onnistunutta huumepolitiikkaa olisikin niin kutsuttujen käyttöhuoneiden salliminen Suomessa. Gebhard on jättänyt aiheesta hallitukselle kirjallisen kysymyksen.

Käyttöhuoneiden hyödyistä on paljon puoltavaa tutkimustietoa ja onnistuneita käytännön kokemuksia monista Euroopan maista. Esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL näkee tarpeen valvottujen huumeidenkäyttötilojen laillistamiselle kokeiluluontoisesti, ja pitää niitä yhtenä keinona huumekuolemien vähentämiseksi. Yliannostuskuolemien vähentämisen lisäksi käyttöhuoneissa ihmisiä voidaan testata tartuntatautien varalta sekä tarjota kontakti päihdehoitoon sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoon, kansanedustaja korostaa.

Huumekuolemien määrä on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana 27 prosenttia ja Suomessa käytetään enemmän huumeita kuin muissa Pohjoismaissa.

-Onnistunut huumepolitiikka olisi paitsi inhimillisesti oikein, myös taloudellisesti järkevää, sillä huumeidenkäytöstä johtuvat vakavat terveysvaikutukset ovat kalliita hoitaa, Gebhard lisää.