Hiv-testaus on kehittynyt, ja nyt se on mahdollista jopa itsenäisesti ilman terveydenhuollon ammattilaisten apua. Hiv-kotitestit tulevat saataville ensi viikolla.

Hiv-kotitestillä tarkoitetaan pikatestiä, joka mittaa hiv-vasta-aineita sormenpään verestä. Kotitestissä henkilö ottaa itse näytteen, tekee testin ja tulkitsee testituloksen. Negatiivinen testitulos on luotettava, kun virukselle altistumisesta on vähintään kolme kuukautta. Positiivinen testitulos täytyy aina varmistaa jatkotutkimuksilla uudesta näytteestä terveydenhuollon ammattilaisen avulla.

Edelleen testissä voi käydä myös ammattilaisen valvonnassa:

-Hiv-testausta on tälläkin hetkellä laajasti saatavilla, ja testiin meneminen on pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi. Testiin voi mennä nimettömänä, maksutta, ilman lääkärin arvioita ja tarvittaessa vieraalla paikkakunnalla. Julkisen terveydenhuollon lisäksi myös monet matalan kynnyksen terveysneuvontatyötä tekevät toimijat, kuten Hivpoint, tarjoavat hiv-testausta. Hivin kotitestaus on yksi uusi vaihtoehto näiden menetelmien rinnalle, sanoo THL:n tutkimuspäällikkö Henrikki Brummer-Korvenkontio.

Noin 400 suomalaista ei tiedä tartunnastaan

Maailman terveysjärjestö WHO on suositellut kotitestien lisäämistä vaihtoehdoksi muun hiv-testauksen rinnalle, ja monessa Euroopan maassa kotitestaus on jo mahdollista.

Tartuntojen varhainen toteaminen parantaa hoidon ennustetta ja vähentää jatkotartuntojen määrää. Lisäksi se säästää terveydenhuollon kustannuksia vähentämällä kalliin erikoissairaanhoidon tarvetta. Viesti testauksen tärkeydestä ei kuitenkaan näytä tavoittaneen tehokkaasti testiä tarvitsevia.

-Monet hiviin liittyvät pelot ja ennakkoluulot toimivat esteenä testiin hakeutumiselle. Kotitestillä pyritään tavoittamaan erityisesti niitä henkilöitä, jotka ovat jääneet nykyisten testausmahdollisuuksien ulkopuolelle, Brummer-Korvenkontio jatkaa.

Suomessa todetaan vuosittain noin 160 uutta hiv-tartuntaa. Noin joka kymmenes tartunnan saanut, eli arviolta noin 400 ihmistä, ei tiedä omasta tartunnastaan. Tartunnat todetaan Suomessa usein myöhään. Noin puolet tartunnoista todetaan vasta useiden vuosien kuluttua tartunnan saamisesta ja lähes neljännes hyvin myöhään, aids-vaiheessa tai lähellä sitä.

Apteekeihin ja Hivpointin verkkokauppaan myyntiin tulevat hiv-kotitestit ovat CE-merkittyjä, eli niiden toimivuus kotikäytössä on arvioitu. Kotikäyttöön tarkoitetut, CE-merkityt testit ovat riittävän herkkiä, tarkkoja ja helppokäyttöisiä itsenäiseen käyttöön. Muiden kuin kotikäyttöön tarkoitettujen CE-merkittyjen hiv-pikatestien toimivuutta kotikäytössä ei ole testattu.

Kotitestien valvova viranomainen on Valvira. Suomessa valmistettavat tai Suomeen myyntiin tuotavat kotitestit tulee aina ilmoittaa Valviran rekisteriin. Lisäksi Valviralle täytyy toimittaa kopiot pakkausmerkinnöistä sekä suomen- ja ruotsinkielisistä käyttöohjeista.hiv