Lapsiperheet etenkin Itä- ja Pohjois-Suomessa uskovat terveyspalvelujen saatavuuden heikkenevän tulevaisuudessa, paljastaa kyselytutkimus.

Huoli näkyy halukkuudessa vakuuttaa lapsi vaivattoman hoitoon pääsyn varmistamiseksi.

Lähes joka kolmas alle 12-vuotiaiden lasten vanhemmista uskoo, että hoitoon pääsy vaikeutuu sote-uudistuksen myötä. Vain joka kymmenes uskoo hoitoon pääsyn helpottumiseen. Kriittisimpiä palvelujen saatavuuden muutosta kohtaan ollaan maaseudulla ja pienissä kunnissa sekä alueilla Itä- ja Pohjois-Suomessa. Myönteisimmin muutosta arvioidaan pääkaupunkiseudulla, mutta sielläkin kriittisiä on selvästi enemmän kuin hoitoon pääsyn helpottumiseen uskovia.

Tiedot käyvät ilmi tuoreesta If-kyselytutkimuksesta, jossa selvitettiin alle 12-vuotiaiden lasten vanhempien kokemuksia lasten sairastamisesta ja terveyspalveluista.

Puolella alle 12-vuotiaista lapsista on sairaudet ja tapaturmat kattava sairausvakuutus ja lisäksi 15 prosentilla pelkkä tapaturmavakuutus. Vakuuttamisessa on alueellisia eroja: Uudellamaalla sairausvakuutus on 51 prosentilla, Pohjois- ja Itä-Suomessa 36 prosentilla lapsista. Joka toinen on ottanut vakuutuksen jo ennen lapsen syntymää.