Poikkeusolojen aikana suomalaiset ovat tavanneet keskimäärin 75 prosenttia vähemmän muita ihmisiä kuin normaalisti. Tämä selviää THL:n teettämästä kyselystä, jossa tutkittiin, kuinka paljon koronaviruksen tarttumista mahdollistavat ihmisten väliset tapaamiset vähenivät huhtikuussa.

Aikuisilla keskimäärin vain 2,5 tapaamista päivässä

Tutkimusviikolla aikuisilla oli keskimäärin 2,5 tapaamista päivässä. Suurin osa (78 %) vastaajista kertoi tavanneensa kolme ihmistä tai vähemmän. Tutkimuksen vanhimmassa ikäluokassa eli 70–79-vuotiailla päivittäisten tapaamisten määrä oli vain puolet työikäisiin verrattuna. Ihokontakteja, jotka sisälsivät esimerkiksi halauksia tai suudelmia, oli keskimäärin 0,78 ihmisen kanssa päivässä. 

Uudellamaalla asuvilla tapaamisia oli lähes 15 prosenttia vähemmän kuin muualla maassa. Tapaamisten määrissä ei ollut eroja sukupuolten välillä.

Tapaamiset vähenivät merkittävästi aikaisempaan verrattuna

Uuden tutkimuksen tietoja verrattiin vuonna 2005 normaalioloissa tehdyn Polymod-tutkimuksen vastaaviin tuloksiin.  Tapaamisten määrät olivat nyt keskimäärin 75 prosenttia pienempiä aiemman tutkimuksen tietoihin verrattuna. Molemmat tutkimukset toteutettiin samankaltaisesti, mikä mahdollistaa vertailun. 

Ihokontaktien määrä väheni eniten 70–79-vuotiaden ikäryhmässä ja vähiten alle 10 vuotiaiden ikäryhmässä. Eniten ihokontaktejaan olivat vähentäneet ikääntyneet, jopa 85 prosenttia.

”Koronaviruksen tartuttavuusluku on Suomessa ollut huhtikuussa alle yhden. Tutkimuksessa todettu kontaktien vähentyminen selittää hyvin tätä havaintoa epidemian hidastumisesta”, sanoo tutkimuksesta vastaava professori Kari Auranen

Näin tutkittiin

Kyselyn toteutti Taloustutkimus 21.–25. huhtikuuta. Kyselyyn osallistui 1175 iältään 18–79-vuotiasta henkilöä eri puolilta Suomea. Lisäksi tietoja saatiin 165 lapsesta, jotka asuivat vastaajien kanssa samassa taloudessa. 

Tutkimuksessa kysyttiin vastaajan yhden viikonpäivän aikana tapaamien henkilöiden lukumäärää ja ikää. Tapaaminen tarkoitti sitä, että vastaaja oli vaihtanut ainakin muutaman sanan lähekkäin kohtaamansa ihmisen kanssa. Jokainen tavattu henkilö merkittiin vain kerran. Lisäksi kysyttiin, oliko kyseessä ihokontakti tai esimerkiksi urheiluun liittyvä lähikontakti.

Tarjoiluastioita ja vaikka mitä – kurkista Kokkimanin upeat valikoimat täältä