Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin lastenpsykiatriassa ja nuorisopsykiatriassa hoidetaan kummassakin noin 8000 potilasta vuosittain. Hoidettujen potilaiden osuus ikäryhmästä on kasvanut lastenpsykiatriassa huomattavasti, mutta nuorisopsykiatriassa hoidettujen potilaiden määrä ikäryhmästä on säilynyt vakaana.

Asia käy ilmi HUSin tiedotteesta. Lastenpsykiatrian potilasmäärän kasvu saattaa selittyä piilevän hoidontarpeen esilletulolla.

HUSin lastenpsykiatria vastaa 0–12-vuotiaiden lasten erikoissairaanhoidosta ja nuorisopsykiatria 13–17-vuotiaiden nuorten erikoissairaanhoidosta. Lapsilla tavallisimpia mielenterveydenhäiriöitä ovat käytöshäiriöt, neuropsykologiset ongelmat ja häiriöt sekä ahdistuneisuus. Häiriöiden lisäksi lapsilla esiintyy paljon reagointia ja väliaikaista oireilua, jotka tulee erottaa häiriöistä.

Nuoruusiässä mielenterveyden häiriöiden ilmaantuvuus kasvaa lapsuusikään verrattuna. Useat vakavat mielenterveyden häiriöt, kuten psykoosit, syömishäiriöt ja vakavat mielialahäiriöt, alkavat tyypillisesti nuoruusiässä. Syömishäiriöiden esiintyvyys on kasvanut jo pidempään ja erityisen selvästi parin viimeisen vuoden aikana sekä lapsilla että nuorilla.

Miksi tärkeää puuttua nuorena?

-On erittäin tärkeää, että lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöihin puututaan ajoissa, sillä noin puolet aikuisiän mielenterveydenhäiriöistä on alkanut alle 18-vuotiaana.

-Kaikki oireilu ja varsinkaan haastava käyttäytyminen ei kuitenkaan ole merkki mielenterveyden ongelmista, ja erityisen tärkeää onkin huolehtia siitä, että lasten kasvuympäristössä otetaan huomioon lasten kehityksen tarpeet ja yksilöiden erilaiset kehityspolut, sanoo lastenpsykiatrian ylilääkäri, linjajohtaja Leena Repokari.