Kiireettömän avosairaanhoidon lääkärikäynneistä terveyskeskuksiin 71 prosenttia toteutui kahdessa viikossa sen jälkeen kun asakkaan hoidon tarve oli arvioitu.

Viikossa toteutui 59 prosenttia käynneistä keväällä 2022.

Tiedot käyvät ilmi THL:n perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn tilastoista. Tilasto ei kata kaikkia avosairaanhoidon lääkärikäyntejä. Tilastoraportissa ovat mukana ne käynnit, joita on edeltänyt hoidon tarpeen arviointi. 

Tällä hetkellä perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa kiireettömän hoitoonpääsyn tulee toteutua kolmen kuukauden kuluessa hoidon tarpeen arvioinnista. 

Yli kolme kuukautta lääkärin käyntiä odotettiin silti Helsingissä, Vantaalla, Raaseporissa ja Kuopiossa.

Hammaslääkärin käynneistä 85 prosenttia toteutui kolmessa kuukaudessa asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnista.

Koronaepidemian jälkeen suun terveydenhuollossa purettiin hoitojonoja keväällä 2022. Tämä näkyi kasvuna yli puoli vuotta kiireetöntä hammaslääkärikäyntiä odottaneiden määrissä.

Yli puoli vuotta hammaslääkärin käyntiä odotettiin Turussa, Vantaalla, Kuopiossa, Lohjalla, Sastamalassa sekä Pohjois-Satakunnassa ja Kymenlaaksossa.  

Alla toteutumisgraafi avosairaanhoidon vastaanotoille maaliskuulta 2022:

Vaakapalkkikuvio tilastosta

Hallitus kaavailee nopeuttamista

Hallituksen tavoitteena on nopeuttaa kiireettömään hoitoon pääsyä nykyisestä. 

Hallitus esittää, että perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon pääsyn määräaika lyhenisi ensi vuoden syyskuusta lähtien kolmesta kuukaudesta kahteen viikkoon ja marraskuusta 2024 lähtien seitsemään päivään.