Kun potilaan sairastaman rintasyövän hoidot ovat päättyneet, sairauden seuranta jatkuu uusiutumisriskin vuoksi 1−2 vuoden välein.

Aiemmin jokaiselle potilaalle tehtiin seurantakäynneillä aina sekä mammografia- että ultraäänitutkimus. Kansallisen hoitosuosituksen mukaan ultraäänitutkimus tehdään nyt vain tarvittaessa.

Muutos perustuu tieteelliseen näyttöön, jonka mukaan mammografiaseuranta on tärkeä syövän uusiutumisen toteamiseksi. Ultraäänestä sen sijaan saadaan lisähyötyä vain osalla potilaista, joten sitä käytetään täydentävänä kuvantamismuotona vain tarvittaessa. Jatkossa rintaradiologi katsoo mammografiatutkimuksen yhteydessä, tarvitaanko ultraäänitutkimusta vai ei.

− On tärkeää, että jokaista potilasta hoidetaan yksilöllisesti ja siihen tämäkin muutos perustuu. Kuvantamistavan valintaan vaikuttavat myös rinnan rakenne ja tiiviys, leikkauksen toteutustapa sekä syövän uusiutumisriski. Kun annamme mahdollisesta jatkotutkimuksen tarpeesta lausunnon, huomioimme päätöksessä nämä kaikki seikat, sanoo rintaradiologi Annukka Salminen Tays kuvantamiskeskuksen rintaradiologian yksiköstä.

Taysissa eli Tampereen yliopistollisessa sairaalassa uusi kuvantamiskäytäntö otettiin hiljattain osaksi arkea, mutta sitä on jo ryhdytty käyttämään muutamissa sairaanhoitopiireissä Suomessa.

Potilaalle mielenrauhaa

Salminen korostaa, että sitä huolta ei ole, että jotakin jäisi huomaamatta, sillä mammografia näyttää luotettavasti syövän uusiutumiseen viittaavat muutokset. Päinvastoin potilaille uudistuksesta on hyötyä myös henkisesti.

− Ultraäänen huono puoli on, että sen seurauksena jatkoselvitetään paljon täysin hyvänlaatuisia ja merkityksettömiä sattumalöydöksiä ja tämä on aiheuttanut potilaille paljon ylimääräistä huolta. Siksikin ultraäänitutkimus on tärkeää kohdentaa siitä hyötyville potilaille. Luonnollisesti jos mammografiassa näkyy vähäisiäkään epäselvyyksiä, tutkimme aina lisää, Salminen sanoo.

Oireettoman rintasyöpäpotilaan kuvantamisseuranta:

  • Rintasyövän sairastamisen jälkeen tehtävät mammografiaseurannat jatkuvat entiseen tapaan, mutta ultraäänitutkimuksia tehdään jatkossa vain tarvittaessa.
  • Rintaradiologi arvioi mammografiatutkimuksen yhteydessä potilaskohtaisesti, millaista kuvantamista ja seurantaa jatkossa tarvitaan.
  • Seurannan aikana rintaradiologi arvioi aktiivisesti potilaan seurantasuunnitelmaa ja muuttaa sitä tarvittaessa.
  • Mammografiatutkimukset tehdään 1−2 vuoden välein ja niitä jatketaan noin 80−85-vuoden ikään asti.
  • Uusi käytäntö koskee oireettomia rintasyöpäpotilaita.