Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ehdottaa omaishoidon tuen myöntämisperusteiden yhtenäistämistä koko maassa.

Ehdotuksen mukaan sopimusomaishoidosta maksettavaan palkkioon tulisi kolme luokkaa sen mukaisesti, kuinka sitovaa hoito on.

Korkeimpaan eli sitovimman hoidon luokkaan ehdotetaan yhtä vapaavuorokautta lisää. Lisäksi lakiin esitetään uutta kevyen tuen luokkaa, jonka kohdentamisesta ja käytön laajuudesta päättäisi hyvinvointialue.

THL selvitti omaishoidon tuen myöntämisperusteita Sosiaali- ja terveysministeriön STM:n toimeksiannosta.

Tällä hetkellä kunnat päättävät omaishoidon tuen palkkioluokkien määrästä ja myöntämiskriteereistä. Selvitys osoitti, että omaishoidon myöntämisperusteissa ja maksetuissa palkkioissa on suuria eroja eri puolilla maata, joten yhtenäistäminen ei tämän vuoksi ole yksinkertaista.

-THL:n ehdotuksessa omaishoitajien määrä kasvaa maltillisesti eikä sopimuksia jouduta irtisanomaan, mutta tuen menot nousevat. Esityksessä on arvioitu menojen nousu nykytilanteeseen verrattuna. Ehdotus parantaa omaishoitajien yhdenvertaisuutta, kun palkkioissa ja myöntämisperusteissa ei ole alueellista vaihtelua, sanoo THL:n erikoistutkija Katja Ilmarinen.

-Nykytilanteessa 70 prosenttia omaishoitajista saa alinta hoitopalkkiota. Tässä joukossa on myös ympärivuorokautisesti omaistaan hoitavia. Ehdotuksessa nämä omaishoitajat siirtyisivät nykyistä korkeampaan palkkioluokkaan. Lisäksi kaikkein raskaimmassa tilanteessa olevat omaishoitajat saisivat yhden vapaavuorokauden lisää, mikä tukisi heidän jaksamistaan, THL:n johtava asiantuntija Sari Kehusmaa sanoo.

THL:n ehdotuksen mukaan sopimusomaishoidosta maksettavaan palkkioon tulisi kolme luokkaa sen mukaisesti, kuinka sitovaa hoito on. Lisäksi lakiin esitetään uutta kevyen tuen luokkaa, jonka kohdentamisesta ja käytön laajuudesta päättäisi hyvinvointialue. Korkeimpaan, sitovimman hoidon luokkaan, ehdotetaan yhtä vapaavuorokautta lisää.

Arvioitu yhdessä kuntien kanssa

THL:n ehdotus lisäisi omaishoitajien määrää 6 100 henkilöllä. Vuonna 2022 omaishoitajia oli 50 200. Ehdotettu malli nostaisi kaikkiaan 6 800 omaishoitajaa nykyistä korkeampaan palkkioluokkaan.

Kuntien ja kuntayhtymien kanssa tehdyn selvityksen mukaan noin 3 000 omaishoitajan palkkio puolestaan pienenisi vähintään noin 150 euroa kuukaudessa, mikä voisi vaikuttaa merkittävästi heidän taloudelliseen tilanteeseensa. THL esittää näiden hoitajien muutosturvaksi siirtymäaikaa, jonka aikana heille maksettaisiin saman suuruista omaishoidon palkkiota kuin aiemmin.

Ehdotus ylimmässä palkkioluokassa olevien omaishoitajien yhden vuorokauden lisävapaasta koskisi noin 8 500:aa omaishoitajaa.

Lisää menoja 100–130 miljoonalla eurolla

Tämänhetkiseen tilanteeseen verrattuna THL:n ehdotus nostaisi omaishoidon tuen menoja noin 100–130 miljoonalla eurolla.

Siitä noin puolet olisi uusien sopimusomaishoitajien palkkioiden ja vapaiden kustannuksia ja viidesosa nykyisten sopimusomaishoitajien palkkioiden kasvua. Lisäksi kustannuksia syntyisi hyvinvointialuekohtaisen kevyen tuen luokan perustamisesta, ylimmän luokan lisävapaavuorokaudesta sekä myöntämisperusteiden arvioinnista syntyvästä ylimääräisestä työstä.

Lakimuutos vaaditaan

Kansallisten omaishoidon myöntöperusteiden käyttöönotto vaatii lakimuutoksen. THL ei päätä omaishoidon palkkioiden tasosta, vaan se on poliittinen päätös, joka tulee tehdä lakiuudistuksen yhteydessä.

THL:n ehdotuksessa palkkiotasoksi on valittu nykypalkkioiden keskitaso. Vaikutusarviossa on laskettu kustannukset myös vaihtoehtoiselle korkeammalle palkkiotasolle. Kustannukset joudutaan arvioimaan uudelleen, mikäli lainvalmistelu etenee.