Kun suhde vie enemmän voimavaroja kuin antaa, voi olla aika pysähtyä pohtimaan jatkoa. Milloin parisuhde on myrkyllinen? Milloin olisi syytä kääntää selät vastakkain ja lähteä eri teille=

Terveystalon psykologi ja psykoterapeutti Lotta Heiskasen mukaan mikään parisuhde ei ole täydellinen, mutta suhteessa tulisi olla pääosin hyvä ja turvallinen olla. 

Toksisen parisuhteen merkkejä ovat esimerkiksi:

  1. Ette saa suhteessa tukea toisiltanne. Yhdessä olo ei tunnu hyvältä eikä kumppanisi esimerkiksi kannusta sinua. Sinulla on ehkä kokemus siitä, että et ole kumppanillesi kovin tärkeä. 
  2. Suhteessa on myrkyllistä kommunikaatiota, jopa henkistä väkivaltaa. Myrkyllinen tai vihamielinen kommunikaatio voi olla kritiikkiä, häpäisemistä tai halveksuntaa. Nimittely, loukkaaminen ja ivaaminen eivät nekään kuulu terveen parisuhteen kanssakäymiseen.
  3. Suhteessa on toisen kontrollointia. Kumppanin vuoksi ei kuuluisi joutua rajoittamaan normaalia elämää: siis ystävyys- tai sukulaissuhteita tai omia harrastuksia. Kontrollointi voi kohdistua myös ulkonäköön tai esimerkiksi whats app -viestien lukemiseen.
  4. Suhteessa on epärehellisyyttä, esimerkiksi valehtelua tai pettämistä. Et voi luottaa kumppaniisi.
  5. Suhteessa on fyysistä väkivaltaa. 

Mistä tietää, milloin pitäisi erota?

Parisuhteelta on lupa odottaa turvaa: henkinen tai fyysinen väkivalta eivät ikinä kuulu suhteeseen. Tämän jälkeen jokainen päättää itse, missä omat rajat menevät.

– On hyvä muistaa se, että riidan tuoksinassa on inhimillistä sanoa asioita joskus, joita ei tarkoita. Kukaan ei ole täydellinen. Toksisuudesta tämän erottaa se, että riidan jälkeen tilanne korjataan. Nähdään vaivaa sen eteen, että löytyy ymmärrys toista kohtaan ja pyydetään omaa käytöstä anteeksi, Lotta Heiskanen kertoo.

Kaikissa parisuhteissa on siis hankaluuksia ja vaikeita aikoja: myös onnellisissa suhteissa. 

Uskomaton 50 prosentin ALE nyt Iittalassa – tästä kauppaan!

– Jotkin asiat voivat olla ohimeneviä ja pari voi ratkoa ongelmat. Ei voi siis yksioikoisesti sanoa, koska pitäisi erota. Annan paljon painoarvoa korjaavalle käytökselle: sille, että molemmilla on halu ottaa vastuuta omasta käytöksestä ja toimia paremmin. Jos molemmilla ei ole tahtoa parantaa suhdetta, antaa se toivoa suhteen jatkon kannalta.

Mikään parisuhde ei ole täydellinen, mutta näihin on hyvä pyrkiä:

Lotta Heiskasen mukaan terveen parisuhteen elementtejä ovat muun muassa: 

  1. Annatte toisillenne tukea. Molemmat tulevat kuulluiksi ja ymmärretyiksi. Tuette ja kannustatte toisianne, 
  2. Olette turvassa toistenne lähellä. Niin fyysisiä kuin henkisiäkin rajoja kunnioitetaan. 
  3. Voitte luottaa toisiinne.
  4. Tunnette ja tiedätte olevanne toisillenne tärkeitä. Ikään kuin kannatte toisianne mielessänne
  5. Pystytte keskustelemaan vaikeuksista ja molemmilla on halu korjata riitatilanteita. Haluatte ymmärtää toisianne, toistenne kärsimystä ja kipupisteitä. Pystytte keskustelemaan vaikeista asioista, silloinkin, kun olette asioista eri mieltä. Molemmilla on aito halu korjata riitatilanteita sekä pyrkiä parempaan. 

Parisuhdeongelmista puhuminen auttaa

– Kun omat voimat eivät riitä tai ette löydä parisuhteessa itsenäisesti keinoja toimia paremmin, apu voi löytyä parisuhdeterapiasta tai yksilöterapiasta. Asiantuntija arvioi, mikä on juuri siihen tilanteeseen sopiva ratkaisu, Lotta Heiskanen päättää.

Uskomaton 50 prosentin ALE nyt Iittalassa – tästä kauppaan!